Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

akak ne demek?

 - 3 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

akak anlamı İng. canal Osm. kanal, mecra Fr. canal
bayındırlık: 1- Deniz, göl, ırmak vb. birbirine bağlamak ereğiyle açılan su yolu. 2- döşem, kentçilik: Sıvı ya da gaz özdeklerin akmasına yarayan boru, künk vb. lağım. 3- madencilik: Suları akıtmak amacıyla yeraltı geçitinin tabanına açılan su yolu.

Güncel Türkçe Sözlük

akak, -ğı anlamı
is. hlk. 1. Yatak. 2. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 3. Suyun ivinti yeri. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

akak anlamı
1. Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. 2. bakınız» akar-1. 3. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer: Akakta yüzme. 4. Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli. 5. Cereyan, akıntı. 6. bakınız» akarca(I)-3.
akak anlamı
Çabuk meyleden, sebatsız, maymun iştahlı.

*Eşme -Uşak
Aşağıdana *Safranbolu -Zonguldak

akak anlamı
Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

*İnegöl köyleri -Bursa
-Edirne
Pirinççeşme *Malkara -Tekirdağ

akak anlamı
Daima akan çıban, sıraca, fistül.

*Eşme -Uşak
Aşağıdana *Safranbolu -Zonguldak

akak eş anlamlısı

yatak
is. 1. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: "Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım." -R. H. Karay. 2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte. 3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb. 4. coğ. Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra. 5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: Çakıl yatağı. 6. Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim." -R. H. Karay. 7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar. 8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi. 9. Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı. 10. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: Namlu yatağı. Eksen yatağı. 11. Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 12. Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 13. hay. b. Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.