Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çevirgeç ne demek?

 - 10 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. converter Fr. convertisseur
Bir veriyi bir gösterimden başka bir gösterime dönüştüren herhangi bir aygıt. Anlam karışıklığı yaratmayacak bir bağlam içerisinde kullanıldığında çevirici de denir. bakınız» sayısal-örneksel çevirici, örneksel-sayısal çevirici.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. transducer Osm. transdüktör Alm. Energiewandter, Signalformer Fr. transducteur
Elektriksel, sessel, ışıksal titreşim orTamları arasına yerleştirilerek bunların birinin ötekine çevrilimesini sağlayan güç dönüştürücü aygıt.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. Cyclotron Alm. Zyklotron Fr. Cyclotron Jap. saikurotoron
İçinde kıvıl yüklü eksicik gibi taneciklerin çember biçiminde dönüp durdukları, yüksek erkeye getirme aygıtı.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. switch Osm. elektrik düğmesi Alm. Schalter Fr.interrupteur
Bir elektrik çevrimini gerektiğinde açık kapamaya yarayan aygıt.

BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

çevirgeç anlamı İng. switch, breaker arm, circuit breaker Osm.şalter Alm. Shalter Fr. interrupteur
Bir elektrik çevrimini açıp kapamaya ya da değiştirmeye yarayan araç.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. converter, convenor Osm. mübeddil, konvertör, çevirici, televizyon konvertörü Alm. Umformer, Konverter, Umsetzer, Wandler Fr. convertisseur
Sinem./TV. 1. Bir akımı, başka çeşit akıma (örneğin dalgalı akımı doğru akıma) çeviren aygıt. 2. Bir yinelenimi başka bir yinelenime (örneğin ÇYY'i, PYY'e) çeviren aygıt. 3. Bir televizyon ölçününü başka bir ölçüne çeviren aygıt. 4. Belli bir koda sokulmuş bilgiyi başka bir kılığa sokan aygıt.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı İng. switch, breaker arm, circuit breaker Osm.şalter Alm. Schalter Fr.interrupteur
fizik, elektrik: 1- Elektrik akımını açıp kapama ya da değiştirme işini yapan araç. 2- bakınız» değiştirici.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

çevirgeç anlamı
Kızgın sac üzerindeki yufkayı alt üst yapmaya yarayan tahta. (Beyköy, Arok, *Şarkikaraağaç, Özgüney *Yalvaç -Isparta)

Güncel Türkçe Sözlük

çevirgeç, -ci anlamı
is. fiz. Anahtar.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çevirgeç anlamı
Kapı veya pencere mandalı.

Büyüktersiye *Adapazarı -Sakarya
-İstanbul
-Samsun

çevirgeç anlamı
Yufkayı saçta çevirmeye yarayan araç.

Nudra *Şarkikaraağaç, Örkenez, Kuyucak *Yalvaç -Isparta
Devri *Bucak -Burdur
Sürez *Bozdoğan -Aydın
Kemaliye *Alaşehir -Manisa
*Savaştepe -Balıkesir
Erkinis *Yusufeli -Artvin
-Konya

çevirgeç anlamı
Çocukların oynadıkları bir çeşit oyun.

*Susurluk -Balıkesir

çevirgeç anlamı
Çocukları yürümeye alıştırmak için kullanılan üç tekerlekli araba.

-Sinop

çevirgeç anlamı
Sacda pişen yufkayı çevirmeye yarayan araç.

*Beyşehir, *Seydişehir Konya

çevirgeç eş anlamlısı

anahtar
is. 1. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı: "Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı." -F. R. Atay. 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu. 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak: Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi. 6. mec. Vesile, araç, vasıta: "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır." -P. Safa. 7. sf. mec. Herhangi bir olayda belirleyici olan: Anahtar parti. 8. fiz. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. 9. müz. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.

"çevirgeç" için örnek kullanımlar

Seymenler(delikanlılar) ellerinde ekmek çevirgeç demirleriyle harmandalı,karşılama,zeybek oyunlarını oynarlar. Coğrafya: Manisa iline 118 Km
Kaynak: İsmetiye, Alaşehir

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.