Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çevresel halk kültürü ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

çevresel halk kültürü anlamı İng. environmental folk culture Alm. umgebende Volkskultur Fr. culture populaire environnante
Belli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürü, bakınız» halk kültürü, çevresel halkbilim.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.