Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çevresel halkbilim ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

çevresel halkbilim anlamı İng. environmental folklore Alm.umgebende Volkskunde, umgebende Folklore Fr. folklore environnante
Belirli bir coğrafya bölgesine ilişkin halk kültürünü inceleyen halkbilim, bakınız» halk kültürü, çevresel halk kültürü, krş. halkbilim.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.