Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

akış ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

akış anlamı İng. run off Osm. cereyan Alm. Abfluss Fr. écoulement
Yerçekimi ve eğim etkisiyle suların yeryüzü ya da yerAltındaki devinimi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

akış anlamı İng. flow Osm. seyelan Alm. Strömung Fr.écoulement, flux
Akıcı özelliği olan özdek ya da erkenin yer değiştirme olayı.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

akış anlamı Osm. cereyan Fr. écoulement
(coğrafya)

Güncel Türkçe Sözlük

akış anlamı
is. 1. Akma işi. 2. Geçip gitme, sürüp gitme: Günlerin akışı. Olayların akışı. 3. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme: "Metin aynı zamanda müziksel bir akış da içermektedir." -A. Ağaoğlu. 4. Akın: "Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş." -Y. K. Beyatlı.

Türkçe - İngilizce

akış anlamı
isim
1) flow
2) flux
3) inflow
4) run
5) river
6) efflux
7) influx
8) passage
9) gliding
10) course
11) afflux
12) tenor
13) tide
14) pour
15) flight

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

akış anlamı
Köpek.

İleydağı *Uluborlu -Isparta
Navlu *Yeşilova -Burdur

"akış" için örnek kullanımlar

Moleküler biyolojide akış yukarı ve akış aşağı terimleri DNA veya RNA 'da relatif konum belirtmek için kullanılan terimlerdir.
Kaynak: Akış aşağı ve akış yukarı (DNA)
Fizik ve mühendislik te, kütle akış hızı, bir maddenin geçtiği belirli bir yüzeyden birim zaman a geçen kütle miktarıdır. SI 'daki birimi
Kaynak: Kütle akış hızı
Durma noktası, bir akış alanında yerel hızın sıfır olduğu noktadır Durgun noktalar, bir akış alanı içindeki objelerin yüzeyinde akışın
Kaynak: Durma noktası
Alüvyon, akarsu lar tarafından taşınan kil , kum , çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere
Kaynak: Alüvyon
kuvvetlerine (μ/d) olan oran ıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akış şartı altında birbirine olan göreceli önemini verir.
Kaynak: Reynolds sayısı
İnternet radyosu, İnternet üzerinde temel olarak mp3 akış formatında "real-time" (gerçek zamanlı) yayın yapan radyo ya verilen addır.
Kaynak: İnternet radyosu
Hücum açısı (mathalpha/math ) aerodinamikte akış çizgileri ile kanat profili nin veter çizgisi arasında kalan açı . Hareket doğrultusu
Kaynak: Hücum açısı
Türkiye 'nin rejimi (akış hızı) en düzenli akarsuyu günyaka Nehri, diğer adı ile emerye Irmağı'dır. Üzerinde iki tane baraj inşaa edilmiş
Kaynak: Manavgat Nehri
Düzlemsel lazerle uyarılmış floresan metodu, (İngilizce: Planar laser-induced fluorescence (PLIF) akış ve akışkanı "optik yöntemler" ya da "
Kaynak: Düzlemsel lazerle uyarılmış floresan
Üretim planlaması ve yönetimi, neyi ne zaman imal etmeli, ne kadar envanter stoklamalı, malzeme akış ve müşteri taleplerine göre üretim
Kaynak: Üretim planlama
Aerodinamik kuvvet, akış halindeki gazın cisimler üzerindeki kuvvet etkisidir. Aerodinamik biliminin ilgilendiği temel kuvvetlerdir.
Kaynak: Aerodinamik kuvvet
Tıpta, bir hastalığa bağlı lokalize akış daralmasını önlemek için ya da cerrahi operasyonlara yardımcı olması için takılan yapay bir "tüp"
Kaynak: Stent
Akışkanlar dinamiği nde Bernoulli prensibi, sürtünmesiz bir akış boyunca, hızda gerçekleşen bir artışın aynı anda ya basınçta ya da akışkan
Kaynak: Bernoulli ilkesi
biçiminde (İngilizce Connectionless Mode Transmission), veriler bir bilgisayar dan diğerine herhangi bir akış kontrolü uygulanmadan yollanır.
Kaynak: Connectionless
Hoechst boyaları floresans mikroskopisi nde ve akış sitometresi nde DNA 'yı işaretlemek için kullanılan floresan boyalardandır .
Kaynak: Hoechst boyası
Süreklilik denklemi, akışkan maddelerin akış miktarının, aktığı boru içinde korunarak taşınmasını tanımlayan bir denklemdir. Kütle , enerji
Kaynak: Süreklilik denklemi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.