Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

değişim ne demek?

 - 14 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı
Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i ve değişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den ve değişimleri -dan, -ten, -tan vb.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation Osm. tahavvül Alm. Änderung Fr.variation
Bir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation Alm. Abweichung Fr. variation
Bir özelliğe ilişkin değerin belirli koşullar Altında azalıp çoğalması.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. exchange
Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation Osm. varyasyon Alm. Variation
Bir gözlemler dizisinde, gözlem değerlerinin ortalama çevresindeki yayılmalarının bir anlatımı, ay. bakınız» toplam değişim.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. exchange Osm. mübadele
Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation Osm. tahawül Lat.väriatio Alm. Variation, Änderung, Veränderung, Wechsel Fr.variation
1- Bir X kümesinin altkümelerinden oluşan A takımı ve (…) küme işlevi (…)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation; change Osm. varyasyon Alm. Abweichung Fr. variation
Bir özelliğe ilişkin değerin, belirli koşullar Altında azalıp çoğalması.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

değişim anlamı Osm. tahavvül Fr. variation
(matematik, zooloji)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. modification
Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler, modifikasyon.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation Osm. varyasyon Fr. variation
fizik, kimya, metalbilim: Bir özelliğe ilişkin değerde, belirli koşullar Altında görülen nicel başkalaşım.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

değişim anlamı İng. variation
bakınız» varyasyon.

Güncel Türkçe Sözlük

değişim anlamı
is. 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü: "Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu." -A. Ağaoğlu. 2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. 3. biy. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. 4. den. Rüzgârın yön değiştirmesi. 5. mat. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

Türkçe - İngilizce

değişim anlamı
isim
1) change
2) variation
3) changing
4) alteration
5) switch
6) mutation
7) meTamorphosis
8) turn
9) permutation
ön ek
1) meta-

değişim eş anlamlısı

değiş
is. 1. Değme işi. 2. Değişim.
değişme
is. 1. Değişmek işi. 2. Değişim: "Bu suyla yıkanan insanlarda çok geçmeden garip değişmeler ortaya çıkmaya başladı." -L. Tekin.
mübadele
is. (müba:dele) esk. Değişim.
takas
is. 1. Değişim. 2. tic. İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.
trampa
is. (tra'mpa) Değişim.
trok
is. Değişim: "Bu trok muamelesinde, kendi malı için daima üste para isterdi." -Y. K. Karaosmanoğlu.
varyasyon
is. 1. Değişik biçim, varyete: "Kültür düzeyine göre de çeşitli varyasyonlar gösterebilsin." -H. Taner. 2. biy. Değişim. 3. müz. Çeşitleme. 4. dil b. Bir dil içindeki çeşitler.

"değişim" için örnek kullanımlar

Son yönetim döneminin en başından bu yana birkaç değişim oldu.
Been a few changes since the beginning of the period of the last administration.
Kaynak: kentgazetesi.com
Eğitimde değişim ve rehberlik faaliyetlerinde yaşanan boşluk.
Change in education and guidance activities in the space.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
ÖSYM de büyük değişim ne?ÖSYM teknik alt yapıda köklü değişim yaptı.
What is the biggest change SSPC? SSPC made ​​drastic changes in the technical sub-structure.
Kaynak: mersinim.net
Antrenörümüz değişti, bir çok şeyde değişim var.
Coaches have changed, there are a lot of things change.
Kaynak: timeturk.com
Yaratılan pek çok toplumsal değişim biçimleri arasında, toplumsal değişim için tiyatro, doğrudan eylem, karşı duruş, taraf tutma,
Kaynak: Toplumsal değişme
Fiziksel değişim, madde lerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen isimdir.
Kaynak: Fiziksel değişim
Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili
Kaynak: Kimyasal değişim
Çevrim sonrası değişim, (ingilizce Posttranslational modification) bir protein in çevriminden (translasyon undan) sonra kimyasal değişime
Kaynak: Çevrim sonrası değişim
Öğrenci değişim programı, okul lar arasındaki uluslararası eğitim yardımlaşma anlaşması gereği isteyen öğrenci lerin, eğitimlerinin bir
Kaynak: Öğrenci değişim programı
Michael Hammer ve James A. Champy , Değişim Mühendisliği ya da özgün adıyla, Reengineering the Corporation kitaplarında, değişim
Kaynak: Değişim Mühendisliği (kitap)
Anahtar değişim protokolü olarak türkçeleştirilmiştir. Bu protokolde her iki kullanıcı bir bilgi değişimi yapılmadan önce gizli bir
Kaynak: Anahtar değişim protokolü
Proton değişim membranlı yakıt hücresi (veya polimer elektrolit membranlı yakıt hücresi), sabit ve portatif kullanım alanlarının yanı sıra
Kaynak: Proton değişim membranlı yakıt hücresi
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.