Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

varyasyon ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

varyasyon anlamı İng. variation Lat.variare: değişmek Alm. Variation Fr. variation
1. Bazı karakterler bakımından farklı olma, orta durumdan sapma. 2. Esas tür tipine göre belirli karakterlerde görülen ayrılıklar.

BSTS / Dölerme ve Suni Tohumlama Terimleri Sözlüğü

varyasyon anlamı İng. variation
Yapı veya biçim bakımından türe özgü özelliklerden sapma gösterme.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

varyasyon anlamı İng. variation Alm. Variation Fr. variation Az. variasiya
(...)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

varyasyon anlamı İng. variation
1. İstatistikte, bazı karakterler bakımından farklı olma, orta durumdan sapma. 2. Esas tür tipine göre belirli karakterlerde görülen ayrılıklar. 3. Mikroorganizmaların kültürel, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve antijenik karakterlerinde bazı koşullar Altında oluşan değişiklikler.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

varyasyon anlamı İng. variation
Ortak atalara sahip canlıların gösterdiği farklılık, değişim.

Güncel Türkçe Sözlük

varyasyon anlamı
is. 1. Değişik biçim, varyete: "Kültür düzeyine göre de çeşitli varyasyonlar gösterebilsin." -H. Taner. 2. biy. Değişim. 3. müz. Çeşitleme. 4. dil b. Bir dil içindeki çeşitler.

Türkçe - İngilizce

varyasyon anlamı
isim
1) variation

varyasyon eş anlamlısı

çeşitleme
is. 1. Çeşitlemek işi. 2. Farklı olma durumu, farklılık: "O gün bugün gündelik hayatta sayısız örneğini, çeşitlemesini görebileceğimiz bir ilişki..." -S. İleri. 3. müz. Belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritimle süsleyerek yeniden çalma, varyasyon: Piyano için çeşitlemeler.
değişim
is. 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü: "Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu." -A. Ağaoğlu. 2. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. 3. biy. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. 4. den. Rüzgârın yön değiştirmesi. 5. mat. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.
varyete
is. (varye'te) 1. Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. 2. Varyasyon.

"varyasyon" için örnek kullanımlar

Barcelona'nın kendi oyun planından Bernabeu'da da vazgeçmeyeceğini düşünürsek Madrid maçında deniyeceği birkaç varyasyon göze batıyor.
Considering their game plan of Barcelona at the Bernabeu in Madrid match deniyeceği a few variations afford to give up the sinking.
Kaynak: tr.eurosport.com
Genetik varyasyon, genetik te popülasyon içinde ya da popülasyonlar arasında ortaya çıkabilen, tür içerisinde veya gen alel lerinde
Kaynak: Genetik varyasyon
Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyasyon katsayısı bir olasılık dağılımı için bir normalize edilmiş istatistiksel
Kaynak: Varyasyon katsayısı
Somaklonal varyasyon, doku kültürü ortamına alınmış somatik hücrelerde meydana gelen varyasyon. Bu varyasyon, mutasyon ve epigenetik
Kaynak: Somaklonal varyasyon
Doğal sapma ya da varyasyon gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açı farkı. Doğal sapma Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanır
Kaynak: Doğal sapma
Biyolojik antropoloji (ya da Fiziksel antropoloji), biyolojik evrim , kalıtım , uyum ve varyasyon , primat morfolojisi ve insan evrim ine
Kaynak: Biyolojik antropoloji
İstatistiksel yayılma ve sapma (diğer adlarıyla istatistiksel değişkenlik veya varyasyon) istatistik biliminde bir sayısal kantitatif
Kaynak: İstatistiksel yayılma ve sapma
Evrilebilirlik, uyumsal bir evrim sistemi içinde bir canlının kalıtsal fenotipik varyasyon geliştirme kapasitesini tanımlar.
Kaynak: Evrilebilirlik
koparak daha az sayıdaki küçük ve yeni bir popülasyonun oluşması ve böylece genetik çeşitliliğin ve genetik varyasyon ların kaybedilmesidir.
Kaynak: Kurucu etkisi
Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanan doğal sapma (varyasyon) ile birlikte hesaplanarak, gerçek kuzey in bulunmasında kullanılır.
Kaynak: Yapay sapma
Daha fazla varyasyon ve genetik çeşitlilik sayesinde, popülasyondaki bazı bireyler, çevre için uygun olan alel varyasonlarına sahip
Kaynak: Genetik çeşitlilik (biyoloji)
Dünya'nın manyetik alanından kaynaklanan doğal sapma (varyasyon) hatasını içerir. M harfi ile gösterilir: 056°M vs. başın varyasyon hatası
Kaynak: Rota
Bir olasılık dağılımı için diğer bir ölçeğe göre değişmez özellik varyasyon katsayısı ; yani fracsigmamu olur. Ancak bu özellik bir
Kaynak: Standardize edilmiş moment
Eşeyli üremenin avantajına dair yaygın olarak kabul gören en iyi açıklama, eşeyli üremenin genetik varyasyon ları artırdığıdır.
Kaynak: Eşeyli üremenin evrimi
Amerikan evrimsel biyolog ve genetikçi . Evrim ve genetik varyasyon problemlerine çözüm göstermek amacıyla moleküler biyoloji 'den
Kaynak: Richard Lewontin

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.