Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çeşitleme ne demek?

 - 9 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı Osm. Tefennün-fil-ibare
(Söz sanatı terimi) Bir defa söylenmiş bir sözü tekrarlamak gerekince, genelemeden (tekrardan) kaçınmak için, onu başka bir şekle sokma,

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı İng. a solo dance, variation Alm. Solotanz Fr.variation
Klasik dans ikilisinde kadın ve erkek dansçının solo dansları.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı
bakınız» çeşitlendirme

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı İng. variety, copiousness Osm. tenevvü Fr. variété
Değişiklendirme, çeşitlendirme.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı Fr. variation
Klasik ikilide (Pas de deux) kadın ve erkek dansçıların solo dansları.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı Osm. tefennün fi-l-ibare
Bir sözcüğü yinelemekten kurtulmak için onu anlamdaşıyla, yakın anlamlısıyla değiştirme ya da tümceyi başka bir biçime sokma.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

çeşitleme anlamı İng. sorting Alm. Sortierung, Saigerung Fr. classement, assortiment
Parçaların boylarına, biçimlerine ve yoğunluklarına göre sıralanarak çökeltiImesi.

Güncel Türkçe Sözlük

çeşitleme anlamı
is. 1. Çeşitlemek işi. 2. Farklı olma durumu, farklılık: "O gün bugün gündelik hayatta sayısız örneğini, çeşitlemesini görebileceğimiz bir ilişki..." -S. İleri. 3. müz. Belli bir temayı değişik armoni, melodi ve ritimle süsleyerek yeniden çalma, varyasyon: Piyano için çeşitlemeler.

Türkçe - İngilizce

çeşitleme anlamı
isim
1) variation

çeşitleme eş anlamlısı

farklılık
is. 1. Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık: "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum." -Y. K. Beyatlı. 2. fel. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.
varyasyon
is. 1. Değişik biçim, varyete: "Kültür düzeyine göre de çeşitli varyasyonlar gösterebilsin." -H. Taner. 2. biy. Değişim. 3. müz. Çeşitleme. 4. dil b. Bir dil içindeki çeşitler.

"çeşitleme" için örnek kullanımlar

Temelde konuyla ilgili Türkçe yazının liberal olma iddiasındaki seçkin örneklerinden ortaya bir çeşitleme yapıyordum.
Basically it was intended to be a liberal outstanding examples of writing on the subject of Turkish doing a variation.
Kaynak: yesilgazete.org
çıkarılması (belirli bölümlerin tekrarları hariç) ve reverb, yankı (echo) efektlerinin eklenmesiyle oluşturulan bir çeşitleme olarak yapılır.
Kaynak: Dub
Ayrıca bakınız : Allopatrik çeşitleme Biyolojik yayılım Kaynakça: 2 Kategori:Türleşme Kategori:Evrimsel biyoloji Kategori:Çeşitleme
Kaynak: Rafting olayı
Kapı Çalınıyor, (Ionescu 'nun “Kel Şarkıcı” ve İki Kişilik Hırgür” adlı oyunları üzerine bir çeşitleme / Yazan ve yöneten Cem Yalın)
Kaynak: Bakırköy Oyuncuları
Ancak ürün çeşitleme stratejisinin bazı başarılı kısımları Nexter adlı bir şirket altında ve özallıkle geliştirlen "Optik" endüstrisi
Kaynak: Saint-Étienne
Bu çeşitleme M4 Sherman Firefly (Ateş Böceği) adıyla da bilinir. 17 Pounder topları Kuzey Afrika'da kendilerini kanıtladılarsa da Amerikan
Kaynak: M4 Sherman
Deneyin çeşitleme leri daha sonra Milgram'ın kendisi tarafından ve dünya genelinde farklı psikologlarca gerçekleştirildi; sonuçlar
Kaynak: Milgram deneyi
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.