Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

varyant ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

varyant anlamı İng. median
Bazı özellikleriyle grubuptan veya ana tipten sapmış herhangi bir şey, değişken.

Güncel Türkçe Sözlük

varyant anlamı
is. 1. Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol. 2. ed. Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke. 3. dil b. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme.

Türkçe - İngilizce

varyant anlamı
isim
1) variant
2) version

varyant eş anlamlısı

bilmece
is. 1. Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. 2. mec. Bilinmeyen şey, muamma: "Basit cümleleri bile anlamak güç olurken istihza bir bilmeceye döner." -A. Ş. Hisar.
değişke
is. 1. Varyant. 2. biy. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.
efsane
is. (efsa:ne) 1. ed. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence. 2. mec. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb: "Hamdi'nin hayatına dair uydurulmuş efsanelerden birisi de onun müthiş bir aşk yüzünden bu hâle geldiğidir." -Y. K. Karaosmanoğlu.
oyun
is. 1. Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur. 2. Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar." -P. Safa. 3. Şaşkınlık uyandırıcı hüner: Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu. 4. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. 5. Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: Zeybek oyunu. "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor." -H. E. Adıvar. 6. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 7. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları. 8. sp. Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. 9. sp. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. 10. mec. Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir." -H. Taner.

"varyant" için örnek kullanımlar

mezarlıklarının ve Müslüman mezarlıklarının kaldırılmasıyla yapılan, konağı mahalleye bağlayan varyant caddesinin yapılması etkili olmuştur.
Kaynak: Eşrefpaşa, Konak
İnsanlarda görülen prion hastalıkları; klasik Creutzfeldt-Jakob hastalığı , yeni varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (nvCJD, Bovin
Kaynak: Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati
Adaptif özelliği belirleyen genetik temel, çevre yüzünden oluşmaz; genetik varyant önceden de vardır ve onu taşıyan bireye bir avantaj
Kaynak: Adaptasyon
dokunulmadan yenilenmiş ve 1985'te de Nintendo Famicom adında (Family Computer-Aile Bilgisayarı) adında daha farklı bir varyant piyasaya sürmüştür.
Kaynak: Nintendo Entertainment System
C. neoformans türü üç varyant (v.), yani çeşitten oluşur: C. neoformans v. gattii, v. grubii, ve v. neoformans. C. neoformans v.
Kaynak: Cryptococcus neoformans
gördüğümüz bu kelime, önce koşaç haline elmiş ve ünlü uyumu doğrultusunda durur ve dürür şeklinde iki varyant kazanmıştır: atlı durur, derviş dürür.
Kaynak: Klitik
2006 yılı sonlarından itibaren, bir şekersiz varyant sunulmaktadır. İçindekiler Su , şeker portakal suyu konsantre sitrik sitrik asit
Kaynak: Schwip Schwap
(İtalyanca), Alexandreta (Portekizce), Alexandretta (İngilizce varyant, Almanca), Alexandrétta - Αλεξανδρέττα (Yunanca), Alexandria -
Kaynak: İskenderun
Tekrarlıyan birimin büyüklüğü, tekrarların sayısı ve varyant tekrarların varlığı, ayrıca DNA tekrarlarının olduğu bölgedeki
Kaynak: Mikrosatelit
Bu iki varyant aynı genden alternatif kesim mekanizmasıyla ekspresse olmaktadır. hGRβ'nın, hGRα üzerinde dominant negatif etkisi olduğu
Kaynak: Glukokortikoid reseptörü
Yüksek maliyeti nedeniyle AGM-65C üretiminden vazgeçilince ABD Deniz Piyadeleri ve Hughes firması lazer güdümlü daha ucuz bir varyant
Kaynak: AGM-65 Maverick
gelen değişimin yakından izlenmesi mümkündür. PCR ile minisatelit varyant haritalaması ile bu minisatelitlerin birbiri içinde yayılmaları
Kaynak: Minisatelit

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.