Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

değişke ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

değişke anlamı İng. variance Osm. varyans Alm. Streuung
Bir sıklık dağılımının ortalama çevresindeki ikinci beklemi olan bir yayılma ölçüsü: (…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

değişke anlamı Osm. tadil Fr. modification
(zooloji)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

değişke anlamı Fr. variante
Bir metnin, bir yapıtın az çok ayrılan değişik biçimlisi.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

değişke anlamı Osm. tadil Lat.modus,facera Alm. Modifikationen Fr. modification
(karşılık: modifikasyon), (Lât. modus = ölçü, Lât. facera = yapmak) Çevre etkileriyle fenotipde meydana gelen değişiklikler.

Güncel Türkçe Sözlük

değişke anlamı
is. 1. Varyant. 2. biy. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

değişke eş anlamlısı

modifikasyon
is. biy. Değişke.
varyant
is. 1. Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol. 2. ed. Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke. 3. dil b. Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme.

"değişke" için örnek kullanımlar

Taylor serisi: tamsayı değerleri için N değişke için s tir. Bakınız Faulhaber formülü tamsayıların kuvvet serisi sonlu toplamı için benzer
Kaynak: Hurwitz zeta fonksiyonu
Şili okullarında ayrıca, Trile adlı bir kuşun pitoresk betimlemesi olabileceği yönünde bir değişke de öğretilir. Başka ve daha az yaygın bir
Kaynak: Şili
ç tsh : tšh, çh ts : tš ve c dz : dž ünsüzlerin sesbirimsel değişke veya çevresel üye (complementary distributed allophones) olarak karşı
Kaynak: Zazaca

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.