Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

denetlemek ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

denetlemek anlamı
murâkabe etmek, teftîş etmek.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

denetlemek anlamı İng. censor, (ABD) breen (a.) Osm. sansürden geçirmek, muayene etmek, kontrol etmek, kontrole tabi tutmak, murakabe etmek Alm. zensieren Fr. censurer
Sinem. Denetleme işini gerçekleştirmek.

Güncel Türkçe Sözlük

denetlemek anlamı
(-i) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek: "Kullanılacak tüm malzemeleri denetleyip her gelişmeden anında haberdar edilmek istiyordu." -E. Şafak.

Türkçe - İngilizce

denetlemek anlamı
fiil
1) check
2) control
3) supervise
4) oversee
5) audit
6) inspect
7) examine
8) superintend

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

denetlemek anlamı
Gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek

Bozan, Tokat, *Sivrihisar -Eskişehir
-Kastamonu
Uğur, Ezine, Efte -Amasya
*Niksar, *Zile -Tokat
*Kilis -Gaziantep
*Yıldızeli, *Koyulhisar, Karadoruk, *Gürün, -Sivas
Çayırşeyhi *Boğazlıyan, -Yozgat
Çayırlı *Haymana, Çanıllı *Ayaş, Emirler *Balâ, *Beypazarı -Ankara
Kurugöl, Sarılar *Avanos -Kırşehir
Seyitgazi, *Develi, Zincidere *Bünyan -Kayseri
Çiğil -Konya

denetlemek anlamı
1.bakınız» dehlemek(I)-1. 2. Kulak misafiri olmak, gizlice dinlemek. 3. Nişan almak.

denetlemek eş anlamlısı

kontrol etmek
1) denetlemek: "Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi." -F. R. Atay. 2) yoklamak, gözden geçirmek: "Paralar cins cins ayrılıp tasnif ediliyor, yekûnler kontrol ediliyor." -İ. O. Anar. 3) egemenliği altında bulundurmak.
murakabe etmek
denetlemek.
teftiş etmek
denetlemek: "Hayatının bütün yazlarını Makedonya'da geçirir, teşkilatı teftiş ederdi." -Ö. Seyfettin.

"denetlemek" için örnek kullanımlar

Her yıl mali raporları denetlemek üzere Avrupa'dan denetçiler geliyor.
Auditors to audit financial reports coming from Europe each year.
Kaynak: acikgazete.com
Kıyılarımızı denetlemek ve korumak için denizaltıya ihtiyacımız var.
We need to check and to protect our coasts submarine.
Kaynak: turkish.ruvr.ru
Aldığımız cevap, "Kanunların anayasaya uyguluğunu denetlemek."
The answer, "uyguluğunu to check the constitutionality of the laws."
Kaynak: haberler.com
İsteklerinizin ve çevre koşullarını denetlemek zorunda kalacağınız bir gün.
Requests and one day you will have to check the environmental conditions.
Kaynak: malatyaguncel.com
Betik dili (İng. en | scripting language veya en | script language), uygulamaları denetlemek için kullanılan bir programlama dili dir.
Kaynak: Betik dili
Fen bilimleri, insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknoloji k bilgileri kapsayan akademik
Kaynak: Fen bilimleri
(İngilizce : Simple Network Management Protocol) bilgisayar ağları büyüdükçe bu ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla tasarlanmıştır.
Kaynak: SNMP
Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK), Türkiye 'de televizyon izleyici araştırmalarını organize etmek ve denetlemek amacıyla çalışan
Kaynak: Televizyon İzleme Araştırma Komitesi
Temel fonksiyonları; fiziksel ortamın kullanılabilir olup olmadığını denetlemek, doğru alıcının veriyi alıp işleme koyduğunu doğrulamak ve
Kaynak: HDLC
maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretim ini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki
Kaynak: Yükseköğretim Kurulu
kısım Amerikan kominlerinde, yılda bir defa toplanan halk genel kurulunun görevi, sadece yöneticileri denetlemek ve tekliflerini bildirmektir.
Kaynak: Referandum
tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek görevi ile yükümlü olan bakanlıktır
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve
Kaynak: Sayıştay (Türkiye)
Bunun yanında merkez bankasının, bankalar ve diğer finansal kurumları, tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı, denetlemek gibi yetkileri de
Kaynak: Merkez bankası
Geç dönemlerde bir akarsu geçidini denetlemek için kurulmuş olan Pau, 1950'ye kadar küçük bir kent olarak kaldı. Bu tarihten sonra Lacq
Kaynak: Pau
ATF, ateşli silahlar ın ve patlayıcı madde lerin yasadışı kullanımı denetlemek ve engellemek, kundaklama ve bombalama suçlarını araştırmak
Kaynak: Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ABD)
sonra hükümetin aldığı kararlarda söz sahibi olmak ve halk hareketini denetlemek gibi ayrıcalıklar istemişlerdir. I. Dünya Savaşı 'nın
Kaynak: Rus Devrimi (1917)
İki adet fazladan erişim (access) transistörü, okuma ve yazma işlemleri sırasında hafıza hücresine erişimi denetlemek üzere hizmet
Kaynak: SRAM
Cask'ta 28 Ekim 2008 'de tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri tarafından Hürmüz Boğazı 'nı denetlemek için bir askeri deniz
Kaynak: Cask
Çok sayıda farklı yazılım ile PDF dosyalarını okumak ve denetlemek mümkündür. Sürüm güncelleştirmeleri : Adobe Reader XI - 11.0.02
Kaynak: Adobe Acrobat
Beyazın amacı d2-d4 oynayarak merkezi denetlemek ve siyah şaha saldırmaktır. Siyah ise beyazın bu oyununu boşa çıkarmak amacıyla taş
Kaynak: Giuoco Piano
Görevleri arasında centurion'un emirlerinin yerine getirilmesini sağlamak, kendisine bağlı olanları denetlemek ve çeşitli idari görevler
Kaynak: Optio
baskısı ile, pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığının emri ile kurulmuştur.
Kaynak: Adana Ticaret Odası

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.