Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

devrim ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

devrim anlamı İng. revolution Osm. inkılâp Alm. Revolution Umwälzung Fr.révolution
1- Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir değişme. 2- Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb. birdenbire olan değişmeler, eskimiş olanı kaldırıp yerine yepyenisini koyma. (Ör. Felsefede, Kant usu eleştirmesiyle düşüncede devrim yaptığını, Nietzsche de değerler alanında (ahlâkta) devrim yaptığını öne sürer.)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

devrim anlamı İng. revolution Osm. inkılâp Fr. révolution
Herhangi bir olaydaki hızlı.ve geniş kapsamlı niteliksel değişme, bakınız» toplumsal devrim, Tami'>devrim ortamı.

Güncel Türkçe Sözlük

devrim anlamı
is. 1. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. 2. İhtilal: Fransız devrimi. 3. esk. İnkılap. 4. esk. Çevrilme, katlanma, bükülme.

Kişi Adları Sözlüğü

Devrim anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.
Cinsiyet: Erkek
Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.

Türkçe - İngilizce

devrim anlamı
isim
1) revolution
2) upheaval
3) reform
4) reformation
sıfat
1) revolutionary

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

devrim anlamı
Sofra.

*Bolvadin -Afyon

devrim eş anlamlısı

ihtilal
is. (ihtila:li, l ince okunur) 1. Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim: Fransız ihtilali. 2. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. 3. Köklü değişim: Bilimde ihtilal.
inkılap
is. (inkıla:bı, l ince okunur) 1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform: Yazı inkılabı. 2. esk. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm: "Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı." -P. Safa.

"devrim" için örnek kullanımlar

Google,chrome,internet,arama motoru,web tarayıcısı, Google'da devrim!
Google chrome, internet, search engine, web browser, Google revolution!
Kaynak: veteknoloji.com
Avrupa Birliği sporda devrim niteliğinde kararlar almaya hazırlanıyor.
The European Union is preparing to take decisions revolutionary sport.
Kaynak: fotomac.com.tr
TÜBİTAK, savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attı.
TUBITAK, the defense industry has signed a revolutionary development.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
İşte bu şartlarda devrim kanunları adıyla bir çok kanun çıkartıldı.
Here is a very laws as the laws of the revolution was removed under these conditions.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
1902 doğumlu Humeyni, özellikle Ak devrim in ardından kadınlara oy hakkı verilmesiyle beraber ülke içindeki Batı nüfuzunu bahane ederek,
Kaynak: İran İslam Devrimi
1848 Devrimleri 1848 yılında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ayaklanma , devrim ve özgürlük hareketleridir. Özellikle
Kaynak: 1848 Devrimleri
Devrimci, devrim e etkin biçimde katılan ya da onu destekleyen kişi dir. Önad olarak kullanıldığında ise, toplum ya da insan davranışı
Kaynak: Devrimci
Ancak Almanya'daki radikal solcular komünist bir rejim kurmak istediği için bu devrim, komünist devrimciler ile anti-komünistler
Kaynak: 1918-1919 Alman Devrimi
Aynı yılın Ekim ayında gerçekleşen ikinci devrim ise Geçici Hükümet'i ortadan kaldırmış ve bir Bolşevik (Komünist ) hükümeti kurmuştur.
Kaynak: Rus Devrimi (1917)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2020 © Sözce hakları saklıdır.