Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dizi ne demek?

 - 13 sözlük, 18 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

dizi anlamı
bakınız» sıra

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. array Fr.rangée, table
Veri öğelerinin bir anahtar ya da dizin aracılığıyla gösterilebilecek herhangi bir biçimde düzenlenişi, bakınız» çizelge.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. row Osm.koltuk sırası Alm. Reihe Fr. rang
Oturma yeri dizisi.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. series Osm. seri
Genel olarak aynı kişi ya da kuruluşça yayımlanan, ortak bir konuyu değişik açılardan ya da değişik bölümleriyle inceleyen yapıtların oluşturduğu bütün.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. sequence Alm. Folge Fr. séquence
Bir sıral sayıdan herhangi bir kümeye kurulan izerge.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. sequence, progression Osm. mütevaliye Lat.sequentia Alm. Folge, Progression Fr. suite, progression
Öğeleri sayılabilir bir kümeyle damgalanmış olan küme.
dizi anlamı İng. sequence Alm. Folge Fr. suite Az. ardıcılıq
(…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

dizi anlamı Osm. silsile-i alelvilâ Fr. progression
(matematik)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. 1. series, 2-3. serial Osm.seri Alm. 1. Serie, Filmserie, 2. Reihe, Fortsetzungsreihe, Fortsetzungserie, 3. Sendefolge, Sendereihe, Fernsehserie Fr. 1-2. série, 3. feu
Sinem./TV. 1. Konu, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan; aynı oyuncular, aynı çevirim takımıyla gerçekleştirilen filmler. TV. 2. Birbirinin devamı olan, aynı takım ve genellikle aynı oyuncular tarafından gerçekleştirilen televizyon izlenceleri. 3. Konusu kendi içinde bir izlence dolduracak biçimde parçalara ayrılmış, her biri öbürünün devamı olarak belirli aralıklarla yayınlanan televizyon izlencesi.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. series Alm. Serie Fr.série
Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katmanlar.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

dizi anlamı İng. series Osm. seri
Gözlemleri bir sıra düzeni içinde sunan sıklık dağılımı.

Güncel Türkçe Sözlük

dizi anlamı
is. 1. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: İki dizi inci. 2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz." -A. Ş. Hisar. 3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: Bir dizi olay. Olaylar dizisi. 4. db. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. 5. ask. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. 6. mat. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. 7. müz. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. 8. sin. ve TV Dizi film.

Türkçe - İngilizce

dizi anlamı
isim
1) series
2) range
3) sequence
4) set
5) string
6) row
7) serial
8) chain
9) round
10) progression
11) order
12) cluster
13) tier
14) battery
15) rank
16) queue
17) train
18) cycle
19) course
20) rope

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dizi anlamı
Kadınların boyunlarına taktıkları Altın kordon.

*Sarayköy köyleri -Denizli
*Kurşunlu -Çankırı
-Samsun ve çevresi
-Trabzon
*Milas -Muğla

dizi anlamı
Meşinden yapılmış fişeklik.

Çanıllı *Ayaş -Ankara

dizi anlamı
Toprakta sapanla açılan ark.

*Sarayköy köyleri -Denizli
-Kütahya
*Milas -Muğla

dizi anlamı
İncir.

Soğucak *Bozkır -Konya

dizi anlamı
Sıra

Uşak

dizi eş anlamlısı

paradigma
is. (paradi'gma) 1. Değerler dizisi. 2. Örnek. 3. db. Dizi.
seri
(I) is. 1. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi: "Bu, seri hâlinde yazılmış bir yazı değildir." -S. F. Abasıyanık. 2. Bir fabrika veya atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi: Fabrika seri imalata başlayınca fiyatlar düştü.
seri
(II) sf. (seri:) Hızlı: "Nazik ve oynak tavırlar, seri kelimelerle sözüne devam etti." -R. N. Güntekin.
sıra
is. 1. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi: "Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar." -S. F. Abasıyanık. 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu: Sırayı bozmayın. 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu: Boy sırası. Yaş sırası. 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman: "Bu sırada yan odadan sesler gelmeye başlamıştı." -İ. O. Anar. 5. Tahtadan oturak: "Oturacak yerler tahta sıralardan olur." -S. Birsel. 6. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılan mobilya. 7. Düzen: Sıraya girmek. Sıraya dizilmek. 8.

"dizi" için örnek kullanımlar

Geçen hafta ünlü dizi Lost'un yapımcısı Ra'uf Glasgow İstanbul'daydı.
Ra'uf maker of the famous series Lost in Istanbul last week in Glasgow.
Kaynak: haberturk.com
Özetle 'tüm Asya'yı ağlatan' dizi olarak biliniyor.
In summary 'cry of all Asia' series is known.
Kaynak: cadde.milliyet.com.tr
bölüm fragmanı izleç. dizi izle 14 Mart 2013.Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu 185.
izleç trailer parts. 2013.Fenomen anime series Valley of the Wolves Ambush March 14 185
Kaynak: haber.rotahaber.com
Ekranlara Ambargo koyan dizi olan Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu bugün yayınlanan 185.
Valley of the Wolves Ambush Phenomenon series, which put the embargo series of screens released today 185
Kaynak: haber.stargazete.com
Matematikte dizi, terim denilen sayıların oluşturduğu sıralı küme . Dizi sonlu ya da sonsuz olabilir. sonsuz dizi ye örnek verilebilir
Kaynak: Dizi (terim)
dizisidir. Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul 'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır.
Kaynak: Aşk-ı Memnu (dizi, 2008)
Kriptoloji de dizi şifresi, şifrelenecek açık metnin içeriğindeki basamakların bir sözderastlantısal şifre basamak dizisiyle (anahtar
Kaynak: Dizi şifresi
DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA molekülü veya ipliğinin birincil yapı sına karşılık gelen harfler dizisidir.
Kaynak: DNA dizisi
Erzincan Valiliği sırasında Vali Recep Yazıcıoğlu 'nun yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi filmdir.
Kaynak: Köprü (dizi)
Pembe dizi (veya sabun operası) bir dizi türüdür. Sabun köpüğü anlamına gelen soap opera ise bu dizilerde ele alınan konuların hafifliği ve
Kaynak: Pembe dizi
Dizi Smart , D-Smart dijital platformunda yayın yapan bir dizi kanalıdır. ödüllü ve dünyaca ünlü dizileri Dizi Smart ta yayınlanmaktadır.
Kaynak: Dizi Smart
Dizi, Buffy nin yaratıcısı olan Joss Whedon ile David Greenwalt ortak yapımıdır ve ilk kez 1999 Ekim'inde yayınlanmıştır. Bu dizi de
Kaynak: Angel (dizi)
Oz, HBO kanalında 1997-2003 yılları arasında yayınlanmış hapishane konulu dizi. Toplam 6 sezon sürmüş olan dizi, kısaca OZ denilen Oswald
Kaynak: Oz (dizi)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.