Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğalcı ilyatro ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

doğalcı ilyatro anlamı İng. naturalistic theatre Osm. natüralist tiyatro Alm. naturalistisches Theater Fr. théâtre naturaliste
On dokuzuncu yüzyılda romantizme karşı ortaya çıkmış, doğa bilimleri açısından insanları kalıtımsal, çevresel ve toplumsal ilişkilerine göre inceleyen bu akım içindeki tiyatronun özellikleri kapsamında, yaşam gerçeğini en küçük ayrıntısına dek işlemek yer alır. Tartışma açacak konular ele alınırken, küçük adamın gerçeği doğabilimsel açıdan gösterilmeye çalışılır. Bu akım üzerinde, düşünür Auguste Comte'un düşüncelerinin ve Charles Darwin'in Türlerin Kökeni ve Doğal Seçme kuramlarının etkisi görülür.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.