Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğalcılık ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

doğalcılık anlamı Fr. Naturalisme
Gerçekçiliğin içine bilime dayanan bazı felsefe ve ahlâk öğretileri karıştıktan sonra onun aldığı ad (DOĞALCI, Naturaliste). Doğa: Tabiat.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

doğalcılık anlamı İng. naturalism Osm. tabiiye Fr. naturalisme
1- Doğa dışında hiç bir şeyin ve gücün var olmadığına inanan, her gerçeğin doğadan çıktığını ileri süren felsefe öğretisi. 2- Rousseau'dan başlayarak John Dewey'e kadar birtakım filozof ve düşünürlerin geliştirdiği ve çocuğun doğal gelişmesi, kendi kendini yönetmesi, duyularına seslenilmesi, kişisel yaşantılar kazanması gibi ilkelere önem veren bir eğitim felsefesi. 3- Ahlâkı, içgüdülerin zorladığı kural ve yasalarla açıklayan öğreti ve çığır.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

doğalcılık anlamı İng. naturalism Osm. tabiiye Alm. Naturalismus Fr. naturalisme
Her şeyi doğaya indirgemeye çalışan dünya görüşü. // Doğaya verilen anlama göre türlü biçimler alır. (Doğa bilimlerinde) Anorganik doğa bilimlerinin ilkelerini saltlaştıran, yöntemlerini tüm gerçekliğe aktaran görüş (bilimsel doğalcılık). (İnsanbilimde) İnsanı yalnızca bir doğa varlığı olarak gören, insanın doğa içinde ayrı, kendine özgü bir yeri olduğunu ileri süren bütün görüşleri yadsıyan öğreti (insanbilimsel doğalcılık). Ahlâk felsefesinde (ethikte) a. Doğal yaşama yararlı olan şeyleri iyi ve doğru bulan görüş (pragmacılık), b. Ahlâkı doğal güçlerin, içgüdülerin etkisinden kalkarak açıklamaya çalışan anlayış. (Estetikte) Sanatın ereğini doğayı olduğu gibi yansıtmada, gerçekliği bütün çıplaklığı ile ortaya koymada bulan öğreti.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

doğalcılık anlamı İng. naturalism Alm. Naturalismus Fr. naturalisme
İlkel adamın, kişileştirdiği ya da Tanrılaştırdığı kimi doğa öğeleriyle doğa olaylarının çevresinde yarattığı dinsel düzen. bakınız» dîn. krş. dirimsellik, yıldızcılık.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

doğalcılık anlamı İng. naturalism Osm. tabiiye, natüralizm Fr. naturalisme
Toplumun gelişimini doğa etkenleri (iklim koşulları,coğrafya çevresi, halklar arasındaki dirimbilimsel ve ırksal ayrımlar) ile açıklamak isteyen öğreti.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

doğalcılık anlamı Fr. naturalisme
Fransa'da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, deneye önem vererek doğayı ve gerçeği olduğu gibi anlatmayı sanatın ana görevi sayan yazın çığırı.

Güncel Türkçe Sözlük

doğalcılık, -ğı anlamı
is. 1. Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. 2. fel. Gerçeğin yalnız doğa ile açıklanması, natüralizm.

Türkçe - İngilizce

doğalcılık anlamı
naturalism

doğalcılık eş anlamlısı

natüralizm
is. fel. Doğalcılık.

"doğalcılık" için örnek kullanımlar

Döneminin hiçbir avant-garde grubuna katılmayarak kendine özgü anlatımcı bir doğalcılık geliştirmiştir. Hukuk öğrenimi görmek için
Kaynak: Marcel Gromaire
İdealizm, varlığın düşünceden bağımsız olarak varolduğunu kabul eden "gerçekçilik ", "maddecilik " ve "doğalcılık " felsefe anlayışlarının
Kaynak: İdealizm
Holger Drachmann ve Herman Bang ile birlikte doğalcılık akımının önde gelen yazarları arasında yer aldı; "Çağdaş Çıkış" (İngilizce: The
Kaynak: Henrik Pontoppidan
Eserlerinde 19'uncu yüzyılın doğalcılık ve gerçekçilik akımının geleneklerini devam ettirdi. 1937'de edebiyat dalında Nobel Ödülü 'ne
Kaynak: Roger Martin du Gard
Gerçekçilik anlayışı açısından yalnız o dönem Brezilyalı yazarların romantizminin değil, aynı zamanda Avrupa'daki doğalcılık üslubunun da
Kaynak: Manuel Antônio de Almeida
Fresklerde Gotik tarzı Giotto di Bondone ile sunduğu ve daha önce hiç kullanılmayan doğalcılık ile en yüksek noktasına ulaşır.
Kaynak: Gotik
Dünyada Belli Başlı Edebi Akımlar : Natüralizm (doğalcılık) Sembolizm (simgecilik) İdealizm (ünanimizm) Realizm (gerçekçilik)
Kaynak: Edebiyat akımı
Romanda gerçekçilik ve doğalcılık akımlarının yaratıcısı olarak kabul edilir. Mantıksal bir sıra izleyen olayların her şeyi gören bir
Kaynak: Honoré de Balzac
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.