Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

natüralizm ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

natüralizm anlamı
is. fel. Doğalcılık.

Türkçe - İngilizce

natüralizm anlamı
naturalism

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

natüralizm anlamı Fr.naturalisme
1. Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı. "Bütün realizm, naturalizm meseleleri gibi derin inceleme mahsulü olan eserler, bu maksatla vücuda gelmiştir." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 189. § "Demek ki felsefe de kabule şayan üç mektep vardı; Hümanizm, tabiatüstücülük ve natüralizm." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 114. 2. felsefe Gerçeğin yalnızca doğa ile açıklanması.

natüralizm eş anlamlısı

doğalcılık
is. 1. Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. 2. fel. Gerçeğin yalnız doğa ile açıklanması, natüralizm.

"natüralizm" için örnek kullanımlar

Doğalcılık ya da natüralizm; felsefe, sanat ve edebiyattaki çeşitli akımlara verilen ortak ad. Bunun yanı sıra doğa tarihi ile uğraşan
Kaynak: Doğalcılık
Natüralizm iki farklı felsefik görüşte incelenir: Yöntemsel natüralizm (veya bilimsel natüralizm) ki bu epistemoloji üzerine yoğunlaşır
Kaynak: Doğalcılık (felsefe)
Émile François Zola (2 Nisan 1840 – 29 Eylül 1902), Fransa 'da natüralizm akımının öncüsü olan ünlü bir yazardır. Zola'nın edebiyat
Kaynak: Émile Zola
Heykellerin ve işlemeli camların ortaçağ Roma mimari üslubundan sonra pek görülmemiş bir dünyevilik içermesi, natüralizm akımının
Kaynak: Notre Dame Katedrali
Hynais, natüralizm in ve veristik hümanizmin önemli bir temsilcisi olarak çok sayıda peyzaj resmi çizdi. Biyografi : Marie Mžyková : Vojtěch
Kaynak: Vojtěch Hynais
Daumier, natüralizm akımının resim alanındaki öncülerinden biriydi. Ancak, ölümünden bir yıl öncesine kadar ressam olarak başarıya
Kaynak: Honoré Daumier
Sanattaki sembolizm 1870 yılına doğru Fransa ve Belçika'da natüralizm e ve parnasse akımına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Sembolizm
Romanlarının üslubunda ve konu seçiminde natüralizm hareketine karşıtlık sezilir. Yazar, 19. yy Fransız burjuvazi si tarihiyle
Kaynak: Georges Ohnet
Artık eserlerinde natüralizm yerine sembolist ve ekspresyonist teknikleri uyguluyordu. “ Rüya Oyunu” (1902) ve “Hayaletler Sonatı” (1907)
Kaynak: August Strindberg
Bu serinin ikinci operası olan Tosca , Puccini'nin natüralizm e ilk adımıdır. David Belasco'nun bir eseri üzerine yazılan serinin üçüncü
Kaynak: Giacomo Puccini

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.