Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

natürizm ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

natürizm anlamı
is. fel. Doğacılık.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

natürizm anlamı Fr.naturisme
Toplumsal kuruluşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti: § "Türk dininin niteliği ve kapsamı: Eski Türk dini görünüşte bir natürizm yani doğacılıktır." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 23.

natürizm eş anlamlısı

doğacılık
is. fel. Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm.

"natürizm" için örnek kullanımlar

ilk akımlar 1870'li yıllarda özellikle Almanya'da ortaya çıktı ve kentleşme olgusuna tepki olarak natürizm yani doğacılık akımı ortaya çıktı.
Kaynak: Lebensreform
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.