Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğmak ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

doğmak anlamı İng. rise Osm. tulü' Alm. aufgehen Fr. se lever
Doğma eylemi.

Güncel Türkçe Sözlük

doğmak, -ar anlamı
(nsz) 1. Dünyaya gelmek. 2. Güneş, ay, yıldız ufuktan yükselerek görünmek: "Güneş doğarken yola düzüldük." -R. Mağden. 3. (-e) Düşünce, hayal vb. zihinde birdenbire oluşmak. 4. mec. Ortaya çıkmak, sonucu olmak: "Nezaket denen şey, kadının hanımlaşması ile beraber doğdu." -F. R. Atay.

Türkçe - İngilizce

doğmak anlamı
fiil
1) be born
2) rise
3) rise
4) break through
5) ensue
6) emanate
7) arise
8) emerge
9) spring
10) grow out of
11) come about
12) arrive
13) begin

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

doğmak anlamı
< ET toğmak: doğmak; doğurmak

"doğmak" için örnek kullanımlar

Kumandan Şapur, aradığı fırsatın doğmak üzere olduğunu düşünür.
Commander Shapur, think of looking for the opportunity to be born.
Kaynak: zaman-online.de
Bu kavimlerden birine mensup olarak doğmak, suç ya da övünç kaynağı olamaz.
As belonging to one of these tribes to be born, can not be a source of crime or pride.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Sokağa atılmak, sokakta doğmak onların tercihi değil.
Be thrown into the street, the street is not their choice to be born.
Kaynak: iha.com.tr
Kelimenin kökeni, "nature" bile Latince; hayat vermek, yeniden doğmak anlamına gelir.
The origin of the word, "nature", even in Latin, to life, to be born again means.
Kaynak: sabah.com.tr
Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte hukuken kişiler için kullanılan
Kaynak: Tüzel kişi
Boney M grubu adı altında yayınlanmış ve 1975 yılında Hollanda disko ve televizyon ları grubu görmek isteyince grup doğmak zorunda kalmıştır.
Kaynak: Boney M.
Cosmogonia da Yunanca kosmogonia kökenlidir; Yunanca kosmos "evren" anlamına gelirken, gonos kökü "döl, doğmak" anlamlarına gelir.
Kaynak: Kozmogoni
Bin yıl yaşayıp daha sonra Feniks gibi küllerinden yeniden doğmak için ormanlardan odun toplayıp bunları kanatlarını süratle çırparak
Kaynak: Kaknüs kuşu
TBMM'nin üyesi seçilme hakkının Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde doğmak veya seçileceği yerde 5 yıldan fazla ikamet etmesi şartlarını
Kaynak: Hüseyin Selâhattin Köseoğlu
Nar sözcüğü güneş (günümüz moğolcasında Nara) anlamına gelir, dugan ise doğmak fiili ile bağlantılıdır Narduqan kelimesi Moğol dilindeki "
Kaynak: Nardugan
Kölelerin çocukları da köle sayıldığından, köle olarak doğmak mümkündü; köle bir çocuk ana babasıyla birlikte veya ebevynsiz olarak,
Kaynak: Maya uygarlığı
Herhangi bir nesnel varoluşa sahip olmayan 'Öznellik' asla ölmez -zira orada ne yok olmaktan acı çekme, ne de doğmak sözkonusudur- zira
Kaynak: Wei Wu Wei
Acılar çok büyük,ama güçlü olmak, şair doğmak gerekiyor ve ben şair görüyorum kendimi. Bu benim açımdan suç değil. Düşünüyorum demek
Kaynak: Georges Izambard
Tabiat Ana: Doğa sözcüğü "doğmak" fiilinden gelir. Doğurganlığı ve dişiliği içerir. Etimoloji Her tür bitkinin yetiştiği ve üzerinde
Kaynak: Toprak Ana
Bunun bir yolu da, yaşam boyunca çalışıp öldükten sonra Tusita'da yeniden doğmak ve böylelikle Maitreya dünyaya inerken yanında olmaktır
Kaynak: Maitreya
Spiritüalist görüşe göre, her ölüm aynı zamanda bir doğumdur; çünkü fiziksel bedenini terk etmek spatyum da doğmak demektir.
Kaynak: Dezenkarnasyon
Macar'ın eşi doğmak üzere olan oğlu Meşhur'a hamile iken, Macar'ın annesi bir rüya görür: Macar beyaz atından inip, kılıcını duvara asar.
Kaynak: Melike Tarhan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.