Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğrulmak ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

doğrulmak anlamı
(nsz) 1. Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek. 2. Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek: "Sırtı dönük orta yaşlı adam doğruldu." -Y. Atılgan. 3. (-e) Yönelmek: "Çocuk hızlı, paytak adımlarla parkın kapısına doğruldu." -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Yeniden güçlenmek, kalkınmak. 5. hlk. Para sağlanmak, kazanılmak: Nasıl, gündelik doğruldu mu?

Türkçe - İngilizce

doğrulmak anlamı
fiil
1) straighten
2) flatten out
3) straighten up
4) straight oneself up
5) get on

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

doğrulmak anlamı
İki kişi arasındaki gerginlik kalkmak.

Köfünye, Larnaka, -Kıbrıs

doğrulmak eş anlamlısı

kalkınmak
(nsz) 1. Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek, ilerlemek: Bu firma batmak üzereyken yeni müdürün çabasıyla kalkındı. 2. ekon. Zenginleşmek.
yönelmek
(-e) 1. Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek. 2. mec. Amaç olarak benimsemek: "Şiire veda etti ve sanatın başka bir bölümüne yöneldi, hikâye ve romana." -Y. Z. Ortaç. 3. mec. Hedef almak: Suçlamalar bana yöneldi.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.