Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

duyar ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

duyar anlamı
bakınız» duygun.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

duyar anlamı İng. sensitive Osm. hassas, duyarlı Alm. empfindlich Fr.sensible
Sinem./TV. Film, mercek, ışıkölçer, vb. gereç ve aygıtların, kendilerine özgü işlerde iyi sonuç verebilecek nitelikte olduğunu anlatır genel terim.

Güncel Türkçe Sözlük

duyar anlamı
sf. 1. Duygulu, duygun, duyarlı, hassas. 2. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: Duyar bölge.

duyar eş anlamlısı

duyarlı
sf. Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas: "Ordu yürürse sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı." -N. Araz.
duygulu
sf. Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Doktorlukta fazla duygulu olmaya yer yoktur ama, duygusuz görünmeye de hiç!" -N. F. Kısakürek.
duygun
sf. Duygulu, duyar, hassas: "Bizim kız biraz hayalci, biraz romantik, biraz çokça duygun olsaydı belki başka şeyler de öğrenecekti." -M. Ş. Esendal.
hassas
sf. 1. Duyum ve duyguları algılayan: "Halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini'nin hassas kulakları sezdi." -H. E. Adıvar. 2. Çabuk duygulanan, duygun, duyar, duyarlı, içli, alıngan: "İri yarı bir adam olmakla beraber pek hassastı." -A. Gündüz. 3. Çabuk etkilenen: "Düşmanın en hassas ve mühim noktası orası idi." -Atatürk. 4. Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet): Hassas terazi.

"duyar" için örnek kullanımlar

Bir gece evdeki yatakta Nazire rahatsızlık duyar, bir türlü uyuyamaz.
Nazire are uncomfortable in bed one night in the house, you can not sleep in a kind of.
Kaynak: zaman-online.de
Futboluna saygı duyulur mu bilmem ama kişiliğine herkes saygı duyar.
I do not know but I respect anyone who is respected football personality.
Kaynak: tr.eurosport.com
Önemli projelerin birçoğu, bol miktarda işlem gücüne ihtiyaç duyar.
Many important projects, requires plenty of processing power.
Kaynak: chip.com.tr
Efsun ise yaptıklarının ortaya çıkmasından büyük endişe duyar.
Efsun hears biggest concern is the emergence of what they did.
Kaynak: habercity.net
Baaşa (İbranice :בַּעְשָׁא), Başa, "Baal duyar") İkinci İsrail Krallığı 'nın üçüncü kralıydı. İssakarl ı Ahiya 'nın oğluydu.
Kaynak: Baaşa
Ve insan terleyince suya ihtiyaç duyar. Özellikle bir aktivite ile uğraşırken suya ihtiyaç duyulur. Yaz aylarında çok terlendiği için de çok
Kaynak: Susamak
Ubisoft 'un 2005 'te yaptığı online oyun dur ve javaya ihtiyaç duyar, grafik bakımından oldukça düşük bile olsa aynı anda yaklaşık 2000 kişi
Kaynak: Puzzle pirates
DNA polimeraz bir holoenzim olarak sayılır çünkü doğru işlev verebilmek için bir magnezyum iyonuna gerek duyar. Magnezyum iyonunun
Kaynak: DNA polimeraz
Distance-vector yönlendirme protokolü istekleri, periyodik olarak komşularının yonlendirme bilgisine ihtiyaç duyar. bilgisine ihtiyaç duyar.
Kaynak: Distance-vector Routing Protocol
Jiraiya küçüklüğünden beri Tsunade'ye ilgi duyar ama Tsunade tarafından reddedilmesinden dolayı güçlenmek ister. Güçlü bir shinobi olunca
Kaynak: Jiraiya (Naruto)
Bir canlı hücre deki tepkimelerin hemen tamamı yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duyar. Enzimler substratları için son derece
Kaynak: Enzim
İnsan barınmak için yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel,
Kaynak: Mimarlık
Gogol, gençlik yıllarında şiir ve edebiyata ilgi duyar. 1828 'de Petersburg 'a gider. Orada memur olmayı ve bir şekilde geçinmeyi umar
Kaynak: Nikolay Vasilyeviç Gogol
oluşumu, hücre büyümesi ve onarımı, enerji üretimi, kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri, böbrek işlevleri açısından ihtiyaç duyar.
Kaynak: Fosfor

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.