Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eşzamanlılık ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

eşzamanlılık anlamı İng. synchronism Osm.senkronizm, zamandaşlık Fr.synchronisme
genel uygulayım: Birbirini izleyen iki olay, işlem vb. arasındaki sıklıkların birbirine özdeş olması durumu.

Türkçe - İngilizce

eşzamanlılık anlamı
isim
1) contemporaneity
2) simultaneity
3) synchronism

"eşzamanlılık" için örnek kullanımlar

Bilgisayar mühendisliği nde, makarna yiyen düşünürler sorunu paralellik, eşzamanlılık ve proseslerle ilgili klasik bir sorundur. 1965
Kaynak: Makarna yiyen düşünürler sorunu
veritabanı tasarımı kuramı, bağımlılık kuramı , eşzamanlılık denetimi , veritabanı kurtarma , çıkarsamalı veritabanları , geçici ve
Kaynak: Veritabanı kuramı
Bunları standartlaştırma , merkezcilik , odaklanma ve eşzamanlılık ile birleştirirsiniz ve kendinizi bürokrasi olarak tanımladığımız bir
Kaynak: Alvin Toffler
Süreç Denetim Katmanında izleme ve veri toplama fonksiyonlarının gerçekleştirilmesiyle tesisler ve makinalar arası eşzamanlılık sağlanması
Kaynak: SCADA
Graham Swift 'in Waterland adlı eserinin etkisinde kalan Nolan eşzamanlılık üzerine kafa yormaya başladı. Nolan bu konu üzerinde
Kaynak: Christopher Nolan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.