Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

et ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

et anlamı Lat.et
(Anatomi) ve.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

et anlamı Osm. lahm Fr. chair
(biyoloji)

Divanü Lügati't-Türk

et anlamı
et

Güncel Türkçe Sözlük

et anlamı
is. 1. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka: Bu koyunda hiç et yok, pek zayıf. 2. Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi. 3. Ten: Gömleği yırtılmış, eti görünüyor. 4. Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm: Bu zeytinde et denecek bir şey yok.

Türkçe - İngilizce

et anlamı
isim
1) meat
2) flesh
3) beef
4) pulp

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

éT- anlamı
Etmek, yapmak

Uşak

et eş anlamlısı

ten
is. 1. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt: "Beyaz ipek pantolon, kavuniçi ipek gömlek giyinmiş; saçları saman sarısı, teni pembe." -A. Ağaoğlu. 2. esk. Vücut: "Gerçekten tenimiz kendisini beslemeye mecbur olduğumuz için binlerce güçlüklere sebep olur." -N. F. Kısakürek.

"et" için örnek kullanımlar

Milletin önünde açıkça görüşünü beyan et, biz bunu bekliyoruz.
Expressed the view that the nation is clearly in front of the poster, we look forward to it.
Kaynak: haberdar.com
Erdoğan'dan termik santral karşıtına: Nankörlük yapma, teşekkür et!
Erdogan thermal power plant opposite: to make sound ungrateful, say thank you!
Kaynak: haberaktuel.com
Et üretimi 2012'nin son çeyreğinde % 85, yılın tamamında % 18 arttı.
85% of meat production in the last quarter of 2012, increased by 18% in the whole year.
Kaynak: sabah.com.tr
Bunu kime sorarsanız sorun, et ve tırnak gibi olmak ideal olandır.
If you ask this question to whom, such as meat and nail to be the ideal one.
Kaynak: gercekgundem.com
.et Etiyopya için internet ülke kodu üst seviye alan adı dır. (ccTLD ) Kategori:Etiyopya Kategori:Etiyopya'da iletişim Kategori:Etiyopya
Kaynak: .et
İnternet alan adı | .et | Telefon kodu | +251 | 1 Devrimci Demokratik Halk Cephesi önderliğinde egemen tek partili bir yönetim sisteme
Kaynak: Etiyopya
Lady Gaga'nın et elbisesi Amerikalı şarkıcı Lady Gaga tarafından 2010 MTV Video Müzik Ödülleri 'nde giyilen çiğ dana bifteğinden yapılan
Kaynak: Lady Gaga'nın et elbisesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.