Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fosfataz ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phosphatase
Organik fosfat bileşiklerinin hidrolizini katalize eden enzimlerin genel adı.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phosphatase
Bir substrattan hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim grubu.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phosphatase Alm.Phosphatase Fr. phosphatase
Bir substrattan hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim grubu.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phosphatase
Fosforik esterlerden inorganik fosfatın salınımını katalize eden fosforik monoester hidrolazlar.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phospatase
Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

fosfataz anlamı İng. phosphatase
Bir molekülden hidrolizle fosfat grubunu ayıran enzim.

"fosfataz" için örnek kullanımlar

Alkalen fosfataz veya ALP (EC numarası:3.1.3.1) bir hidrolaz enzim i. Nükleotid ler, protein ler ve alkaloid ler dahil olmak üzere çeşitli
Kaynak: Alkalen fosfataz
Kojide çeşitli enzimler mevcuttur, bunların arasında amilaz , proteaz lar, sulfatazlar , nükleaz lar, fosfataz lar, transglikozidaz lar ve
Kaynak: Aspergillus oryzae
Distrofik kalsifikasyon'da dokularda pH'nın düşmesi ya da fosfataz faaliyetinin artmış olması kalsiyum tuzlarının çökmesini sağlar/
Kaynak: Distrofik kalsifikasyon
Sekonder granüller; Lizozim, laktoferrin, kollajenaz, sitokrom b558, alkalin fosfataz ve plazminojen gibi enzimler esahip olup migrasyon
Kaynak: Enflamasyon
enzim inhibitör proteinlerinin diğer örnekleri arasında bakteriyel ribonükleaz inhibitörü barnaz ve protein fosfataz inhibitörleri sayılabilir.
Kaynak: Enzim inhibitörü
GT, alkalen fosfataz, total bilirubin, laktat dehidrogenaz, total kolesterol, trigliserid, total protein veya serum glukoz seviyeleri
Kaynak: Agnucaston
Alkalin fosfataz (EC 3.1.3.1), pekçok molekül tipinden (nükleotitler, proteinler ve alkoloitler gibi) fosfat gruplarını çıkarır.
Kaynak: Esteraz
Biyokimya: fosfataz fosfatidik asit - diasilgliserol kolinfosfo- transferaz diasilgliserol + CDP-kolin - fosfatidilkolin. Bu reaksiyonları
Kaynak: Fosfatidilkolin
mekanizmalardan biridir Bu bakımdan kinaz ve fosfataz lar tarafından gerçekleştirilen fosforilasyon ve defosforilasyon değişimlerine benzemektedir.
Kaynak: Asetilasyon
Tıp : ALP , bir hidrolaz enzimi (alkalen fosfataz) Ayrıca bakınız : Alpler , Orta Avrupa'da yer alan büyük dağ silsilesi. İsviçre, Kuzey
Kaynak: Alp
Proteinlerin tersinir fosforilasyonu prokaryot ve ökaryot larda görülen önemli bir düzenleyici mekanizmadır Protein kinaz ve fosfataz
Kaynak: Protein fosforilasyonu
Çeşitli araştırıcılar balda diyastaz veya amilaz , nikotin , invertaz , katalaz , oksidaz , fosfataz enzim lerini bulmuşlardır.
Kaynak: Bal
Bunlar arasında asit fosfataz , asit ribonukleaz , asit lipaz , kollagenaz v.b enzimler vardır. Lizozomlar, eritrosit ler dışındaki tüm
Kaynak: Lizozom
Kategori:EC 3.1 | EC 3.1 : ester bağı (esteraz lar: nükleaz , fosfodiesteraz , lipaz , fosfataz lar) Kategori:EC 3.2 | EC 3.2 : şekerler
Kaynak: Hidrolaz
Bunlar arasında; kemik ağrısı, kırık lar, akıl bulanıklığı (konfüzyon ), kişilik değişmesi, alkalin fosfataz seviyelerinde yükselme,
Kaynak: Akciğer kanseri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.