Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fosfataz testi ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

fosfataz testi anlamı İng. phoshpatase test
Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney.
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.