Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fosfataz test ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

fosfataz test anlamı İng. phosphatase test
Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test.
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.