Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

frengi ne demek?

 - 3 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

frengi anlamı
(I) is. tıp Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmediğinde inme, körlük, delilik vb. sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan bir hastalık, yenirce, sifilis.
frengi anlamı
(II) is. den. Gemi güvertelerinde, suların dışarıya akması için bordalara açılan delik.

Türkçe - İngilizce

frengi anlamı
isim
1) syphilis
2) pox
3) lues
sıfat
1) syphilitic

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

frengi anlamı
Kilidin zemberek kısmı.

*Şebinkarahisar -Giresun

frengi anlamı
Yapılarda direklerin arasına eğik olarak çakılan direk.

Kızılköy -Tokat
*Maçka -Trabzon

frengi eş anlamlısı

sifilis
is. tıp Frengi.
yenirce
is. tıp 1. Kemik ve diş dokusunun harap olması durumu. 2. Frengi. 3. hlk. Gittikçe genişleyen yara.

"frengi" için örnek kullanımlar

Ülkede verem, sıtma, tifüs, frengi kol geziyordu.
Countries, tuberculosis, malaria, typhus, syphilis was rampant.
Kaynak: kenthaber.com
r. T.b. rhodiense ısırma olayından birkaç gün veya hafta sonra belirir. Sıklıkla, bir frengi çıbanı da bulunur.
± r. Rhodiense TB-biting incident appears after a few days or weeks. Often, a chancre are also available.
Kaynak: takvim.com.tr
Bubo ("kasık" anlamında Yunanca 'bubon'dan türeme) lenf bezlerinin şişmesidir, veba , belsoğukluğu (gonore), verem ve frengi gibi
Kaynak: Bubo
patojen bakteriler dir ve enfeksiyöz hastalık lara neden olurlar; kolera , frengi , şarbon , cüzzam ve veba bu cins hastalıklara dahildir.
Kaynak: Bakteri
Özellikle frengi , belsoğukluğu ve klamidya lar gibi hastalıklar için kullanılan Eritromisin Saccaropolyspora erythraea tarafından
Kaynak: Eritromisin
Haydarpaşa Askeri Hastanesi'de deri hastalıkları ve frengi uzmanlığı yaptı. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı 'nda Tesalya bölgesinde hekim
Kaynak: Hüseyinzade Ali Turan
1917'de frengi komplikasyonu sonucu öldü. Joplin'e ölümünden sonra Pulitzer ödülü verildi. Kategori:1860 doğumlular Kategori:1917 yılında
Kaynak: Scott Joplin
1898'de İşkodra fırkasına mensup bir tabur tabipliğine, 1900'de Kastamonu vilayeti frengi mücadele tabipliğinde, 1905'te Bahriye Merkez
Kaynak: Mustafa Hayrullah Diker
Çalışmalarını özellikle: tüberküloz , tüberkülin , şarbon , sığır vebası , kolera , gonokok , frengi , sütte yaşayan ve sütle bulaşan
Kaynak: Osman Nuri Eralp
Ayrıca bilimsel uygulamalarda kullanılan birçok aygıt geliştirdi, fıtık ta kasık bağının kullanımını yaygınlaştırdı, ilk kez frengi nin
Kaynak: Ambroise Paré
Otopsisi üstünkörü şekilde yürütülerek, ölümünün gerçek nedeni gizemini koruduysa da, frengi bulaştığı biliniyordu. Ancak yine de bu
Kaynak: Mihai Eminescu
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.