Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

frengi asalağı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

frengi asalağı anlamı Osm. tufeyl-i dâ-ül-efrenc Lat.Treponema pallidum Fr.tréponème de la syphilis
En çok 13 mikron uzunluğunda ve 0.3 mikron eninde olup, 9-10 keskin kıvrımlı bir burguyu andıran ve frengililerin hemen bütün dokularında rastlanabilen pek ilkel hayvan.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.