Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hafi ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

hafi anlamı
sf. (hafi:) esk. Gizli, saklı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

hafi anlamı
Gizli

Kars

hafi eş anlamlısı

gizli
sf. 1. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir." -N. F. Kısakürek. 2. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "Sanırım babamla arasında gizli bir çekişme de yaşanıyordu." -A. Kutlu. 3. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: Gizli kuvvetler. 4. zf. Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım." -M. Yesari.
saklı
sf. 1. Saklanmış olan: "Saklı, gizli demektir; sır manasına da gelir." -R. H. Karay. 2. Elde tutulan, mahfuz: Her hakkı saklıdır. 3. Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen. 4. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi: "Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur." -B. Felek.

"hafi" için örnek kullanımlar

Arap alfabesinin ilk hafi Elif 'ten gelmektedir ve aynı harfin şekli gibi ince anlamındadır. Ad : Elif Acehan Elif Ağca Elif Burgaz
Kaynak: Elif
Bu açıdan tanımı "Bir kıyas'dan, ondan daha kuvvetli bir kıyasa dönmektir", ki buna göre her hafi kıyas istihsan fakat her istihsan hafi
Kaynak: İstihsân
Her iki tarafı da bu şekilde sineklere dikkat edilerek hafi kurutulur. Eğer balıklar bir günde yenmeyecek kadar çoksa biraz daha fazla
Kaynak: Marmara Adaları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.