Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

katıksız ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

katıksız anlamı İng. net Osm.safi Fr. net
Herhangi bir ölçüden çıkarılması gerekenler çıkarıldıktan sonra kalan bölük.

Güncel Türkçe Sözlük

katıksız anlamı
sf. 1. Katığı olmayan, yavan: "Biraz da katıksız ekmek yiyin." -N. F. Kısakürek. 2. Yabancı bir şeyle karışmamış: Katıksız süt. 3. mec. Belli bir yerden, belli bir soydan gelen: "Katıksız İstanbul çocuğu, Boğaziçi çocuğudur o." -Y. Z. Ortaç. 4. mec. Niteliği başka hiçbir etkiyle bozulmamış olan, Tam: "... öfkesi, sevgisi katıksız, kaya gibi sağlam ve güvenilir adam..." -A. İlhan.

Türkçe - İngilizce

katıksız anlamı
sıfat
1) pure
2) unalloyed
3) arrant

katıksız eş anlamlısı

tam
sf. 1. Eksiksiz, kesintisiz: "Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım." -A. Gündüz. 2. Bütün, tüm. 3. zf. Tıpkı: Tam istediğim gibi davrandın. 4. zf. Sırada, anda: "Tam mağazaya gireceğim zaman arkamdan bir ses geldi." -Ö. Seyfettin. 5. mec. Gerçek, ehliyetli, yetkin, kusursuz: "Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü." -O. S. Orhon. 6. argo Amerikan doları.
yavan
sf. 1. Yağı az: Yavan yemek. 2. Katıksız: "Birçok günler yavan ekmek bile bulamaz." -F. R. Atay. 3. mec. Hoşa gitmeyen, tatsız: "Hayatları gerçekten yavan ve dayanılmaz bir sıkıntıyla sonuçlanır." -H. E. Adıvar. 4. mec. Görgüsüz, bilgisiz.

"katıksız" için örnek kullanımlar

Haber katıksız gerçekleri iletir. Olası olduğunca 5N 1K kuralına uymalıdır: Kim? Ne, Ne zaman? Nerede? Nasıl? Neden? - Nereden sorusu
Kaynak: Haber
Robespierre, katıksız bir demokrasi adına Jirondenler 'le çatışıyordu. Avusturya 'yla savaşmak söz konusu olunca buna karşı çıktı, çünkü
Kaynak: Maximilien Robespierre
Bayrağın beyaz fonu, Kore halkının katıksız arılığını ve barışsever kişiliğini anlatır. Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde
Kaynak: Güney Kore bayrağı
içerisinde yer alan, katıksız ve kibar Kastilya aksanıyla İspanyolca konuşan, özenli kıyafetleri ile dikkat çeken insanlara verilen isimdir.
Kaynak: Manolo
kahraman lık ve Alp lik devirlerini terennüm eden sosyal varlıkların tablosunu çizen, Türk dili nin arı, katıksız örneklerini yaşatan bir eserdir.
Kaynak: Garibnâme
çoğunun geri dönemediği uçurum), Saîr (çılgın ateş ve alev), Lezâ (dumansız ve katıksız alev), Sekar (ateş) ve Hutame (obur ve kızgın ateş).
Kaynak: İslam'da cehennem
konumundaki senatörleri öldürttü ve anayasayı yürürlükten kaldırarak yerine katıksız bir despotizm kurdu. Latinler ve Etrüskler 'e savaş
Kaynak: Lucius Tarquinius Superbus
Leela bazen ilgisine karşılık gösterir, fakat erkeklerden yüksek beklentileri olması, Fry'ın olgunlaşmamış olması ve katıksız aptallığı,
Kaynak: Philip J. Fry
Maja : On dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren Madrid sanat dünyası içerisinde yer alan, katıksız ve kibar Kastilya aksanıyla
Kaynak: Maja
doğayı katıksız görmek isteyenler köşkün dağına çıkmalı ve orada selimiye ovasını seyretmeli bu benim için büyük bir zevk. belki orada
Kaynak: Köşkköy, Milas

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.