Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kavil ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kavil, -vli anlamı
is. esk. 1. Söz: "Babamın kavline göre, bu adam bütün Manisa halkını iki büyük afetten kurtarmış." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Sözleşme, anlaşma: Kavlimiz böyle mi idi? "Ey güzel seninle bir kavledelim / Bu kavlin üstüne dönmemesine." -Halk türküsü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kavil anlamı
(< Ar. kavl) kavil, söz
kavil anlamı
Söz

Çüngüş, Çermik Diyarbakır

kavil eş anlamlısı

anlaşma
is. 1. Anlaşmak işi: "Konuşmadan başka anlaşma aracı yok mu?" -N. Uygur. 2. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Ukrayna ile Türkiye arasında anlaşma yapıldı." -N. Hikmet. 3. Sözleşme: "Babasıyla arasında gizli bir anlaşma vardı." -A. Ümit.
söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.
sözleşme
is. 1. Sözleşmek işi. 2. huk. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat: "Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir." -N. Cumalı. 3. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.