Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kesinti ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

kesinti anlamı İng. cats Fr. coupe, coupure
Sinem. Bir filmde yapımcı ya da yönetmenin isteği dışında, genellikle denetleme sonucu, bazen de dağıtımcı ya da oynatımcılarca yapılan budama.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

kesinti anlamı Alm. Überspringen gut
Oyunun içinde yazar ve yönetmenin isteği dışında dramaturg ya da yönetmen tarafından yapılan kesme

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

kesinti anlamı İng. intermission Osm. fasıla
Bir süreç ya da oluşumun sürekli olmaktan çıkması durumu.

Güncel Türkçe Sözlük

kesinti anlamı
is. 1. Kesilen parça, kırpıntı: "Gerçi çeviri kitaplarda, çevirilerin özensizliği, kesintiler hoş görülecek gibi değil." -A. Ağaoğlu. 2. Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla: İşimiz hiçbir kesintiye uğramadan yürüyor. 3. ekon. Ödenen bir paradan herhangi bir sebeple kesilen bölüm: Bu ücretin hiçbir kesintisi yoktur.

Türkçe - İngilizce

kesinti anlamı
isim
1) interruption
2) deduction
3) cut
4) stoppage
5) dock
6) dockage
7) wage cut
8) subtraction

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kesinti anlamı
Kesilmiş süt.

Sofular *Eğridir -Isparta

kesinti eş anlamlısı

fasıla
is. (fa:sıla) Aralık, ara, kesinti: "Kısa bir fasıladan sonra kadının sesi tekrar işitildi." -R. N. Güntekin.
inkıta
is. (inkıta:) esk. Kesilme, kesinti.

"kesinti" için örnek kullanımlar

Sonrasında Tevez'in dört haftalık maaşında kesinti yapılmıştı.
Tevez four weeks' salary after deduction was made.
Kaynak: haber27.com
Geri kalanlar ise yüzde 0.5'e bir kesinti beklentisinde bulundular.
The rest of the 0.5 per cent expect to have made ​​a deduction.
Kaynak: bloomberght.com
Ancak bir video konferansta kesinti yaşanması kabul edilemez.
However, an unacceptable interruption in a video conference.
Kaynak: timeturk.com
Zira satılan ya da kiralanan her videodan Vimeo da 10 cent'lik bir kesinti yapacak.
Vimeo sold or rented, because each video will make a deduction for 10 cents.
Kaynak: shiftdelete.net
Sansür Kurulunca kesinti ve değişiklik yapılması istenen, 1979 Antalya Altın Portakal Film Festivali 'ne katılmış dört filmden biridir.
Kaynak: Yolcular
Anöploidi bir kesinti için kromozom ların bir organizma nın normal numarasını gösterir. Kromozomlar DNA , yaşamın önemli bir bileşeni
Kaynak: Anöplodi
Kesilme fırtınasının tipik nedeni kesinti sınır oranları nı desteklemeyen donanım lardır. Oluşumu : Kesilme fırtınası zaman paylaşımlı
Kaynak: Kesilme fırtınası
Bu dil üzerinde gölü denize bağlayan bir kesinti bulunur ve bunun üzerinden çok gözlü tarihi bir köprü olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü
Kaynak: Büyükçekmece Gölü
Satılacak ürün için önce listeleme parası ve eğer ürün satılırsa bir de satış fiyatı üzerinden kesinti olmak üzere satıcıyı ücretlendirir
Kaynak: EBay
1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi
Kaynak: Cemil İpekçi
Diğeri ise enerjinin kesilmesi durumunda kesinti ve dolayısıyla bilgi kaybına fırsat vermeden desteklemesidir. Kesintisiz güç
Kaynak: Kesintisiz güç kaynağı
sayılır Akdeniz etkisinin altında hiçbir kesin kültürel kesinti olmadan erken dönem demir çağı Hallstatt kültürü 'nden gelişmiş bir kültürdür.
Kaynak: La Tène kültürü
konuşmalar oyuna daha sinematik bir hava katmış olup, oyuncuların yeni eklenen içerik-duyarlı kesinti sistemiyle oynamaları da mümkün olmuştur.
Kaynak: Mass Effect 2
Daigo'nun ölümünden sonra kampaku makamını yeniden ele geçiren bu aile, üç yıllık bir kesinti dışında, 1160'a değin başta kaldı.
Kaynak: Daigo (imparator)
1978 ve 1981'de hükümette değişiklik yaptı, ama Eylül 1982'de bütçeden kesinti yapılması planına Parlamento'dan destek sağlayamadığı için
Kaynak: Anker Jørgensen
Alüvyon yelpazesi, tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken
Kaynak: Alüvyon yelpazesi
Bir yıllık bu kesinti dışında, 1989'dan başlayarak Konya Meram Fen Lisesinde çalıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde “Behçet Necatigil '
Kaynak: İbrahim Demirci
Dahası akıllı ağ, acil bakımı gereken parçaları önceden belirleyip dağıtımda kesinti yaratacak bir arızayı önleyebiliyor. Bu sayede hem
Kaynak: Akıllı ağ
şeklindekji teklifini kabul etti ve 1 Temmuz 1985'ten 30 Ekim 201o tarihine kadar (aradaki kesinti dahil 36 yıl süreyle) bu görevi yaptı.
Kaynak: Oktay Ekşi
Sinirde ve miyelin kılıfta kesinti meydana getirir. yapılarının büyük bir bölümü hasardan korunmuş, fakat sinir liflerinde kesinti meydana gelmiştir.
Kaynak: Nöropraksi
Ücretlerinden beslenme ve donatımları için devlet tarafından belirli bir miktar kesinti yapılırdı ve bu yüzden net maaşları çok fazla
Kaynak: Roma lejyonu
3.8 sigma değerine sahip televizyon yayını sürecinde haftalık kesinti 1.68 saat iken, 6 sigmada kesinti 1.8 saniyeye düşer. 1000000
Kaynak: Altı sigma
pl Polonya planını protesto etmek üzere Anti-Sahtecilik Ticaret Anlaşması imzalamak için SOPA esinlenen 2012 Vikipedi kesinti benzer bir
Kaynak: Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.