Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

argıt ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

argıt, -dı anlamı
is. hlk. 1. Geçit, boğaz, dağ boğazı, derbent. 2. Keklik tutmakta kullanılan, tahtadan kapanların yan taraflarına bağlanan ağaç parça.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

argıt anlamı
Dağ beli, geçit, boğaz.

*Akhisar -Manisa
-Konya

argıt anlamı
1. Keklik tutmak için tahtadan yapılan kapanların yan taraflarına bağlanan ağaç parçası. 2. Döğen çekmekte kullanılan ön tarafı çatallı, orta uzunlukta sırık. 3. Düzgün ve uzun ağaçtan, budakları alınarak çit yapmakta kullanılmak için hazırlanan sırık.

argıt eş anlamlısı

boğaz
is. 1. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir." -Ö. Seyfettin. 2. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: Şişenin boğazı. Testinin boğazı. 3. İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu." -F. F. Tülbentçi. 4. Yedirip içirme yükümü, iaşe: İşçilerin boğazı bizden olacak. 5. mec. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin." -A. Kulin. 6. mec. Yeme içme: Boğazına düşkün. 7. coğ. İki kara arasındaki dar deniz.
Derbent
öz. is. (de'rbendi) Konya iline bağlı ilçelerden biri.
derbent
is. esk. 1. İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz. 2. Sınırda bulunan küçük kale.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.