Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

konum ne demek?

 - 14 sözlük, 16 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

konum anlamı
bakınız» bölge
konum anlamı
bakınız» yer

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position Osm. pozisyon Fr. position (dans une chaîne)
Bir dizgide, bir damganın oturabildiği ve bir sıra sayısınca tanıtılabilen her bir yer.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. geographical location Osm.sitüasyon Alm.geographische Lage Fr. situation
Bir kentin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişikislni sağlayan ve kentin gelişmesini etkileyen coğrafya koşullarının tümü. bakınız» konuş.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position Osm. vaziyet Alm. Stellung Fr. position
Bir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position Osm. pozisyon Alm. Stellung Fr. position Jap. itî
Taneciğin yeri, bunu veren konsayılar.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position Osm. mevki Lat.positio Alm. Lage, Stellung, Position Fr. position
Üzerinde bir konaç dizgesi oluşturulan bir uzayda, konaçları aracılığıyla belirlenen nokta.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. orientation Osm.oryantasyon Alm. Orientierung Fr. orientation
Tanelerin birbirlerine göre durumu.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

konum anlamı Osm. mevki' şartları Fr. site
(konuş) (coğrafya)
konum anlamı
bakınız» durum.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position Osm. pozisyon, vaziyet Fr. position
1- matematik: Bir nesnenin özdeksel durumu. 2- coğrafya: Enlem ve boylamlara göre yeryüzünde bulunulan yer.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

konum anlamı İng. position [statistical) Osm. mevki (ihsai)
Bir ölçme aracını oluşturan birim ya da değerlerin ölçüm sürekliliği üzerindeki göreli yeri.

Divanü Lügati't-Türk

konum anlamı
yurt, konulan yer, konak

Güncel Türkçe Sözlük

konum anlamı
is. 1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. 2. coğ. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. 3. coğ. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.

Türkçe - İngilizce

konum anlamı
isim
1) location
2) position
3) status
4) situation
5) site
6) state
7) standing
8) station
9) attitude
10) configuration
11) lay
12) lie

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

konum anlamı
Göçebelerin göç ettikleri yer, konak yeri, bir mevsim durulan yer : Kürt konumu, yörük konumu.

Kargı *Tosya -Kastamonu

konum eş anlamlısı

konuş
is. 1. Konma işi. 2. ask. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. 3. coğ. Konum.
pozisyon
is. 1. Konum. 2. Durum.

"konum" için örnek kullanımlar

Ancak şu anda konum itibari ile çok iddialıyız ve maça konsantreyiz.
However, as of right now are very assertive and core konsantreyiz location.
Kaynak: ajansspor.com
Öncelikle konum bildirme arayüzünün yenilendiğini belirtmek isterim.
First of all, I would like to location reporting interface has been revamped.
Kaynak: tamindir.com
Her iki ülkede jeostratejik konum açısından önemli konumda bulunuyor.
Has an important position in terms of its geo-strategic position in both countries.
Kaynak: haber3.com
O konum, hem Trabzonspor'u, hem de Mersin İdmanyurdu'nu bayağı germiş.
That location, and Trabzonspor, as well as quite strained İdmanyurdu'nu Mersin.
Kaynak: fanatik.com.tr
Karşı konum, üst gezegenler in Yer 'e en yakın oldukları ândır. Bu konumda Yer, gezegen le Güneş 'i birbirine bağlayan doğru üzerindedir.
Kaynak: Karşı konum
ölçülerinin tümünü ifade eden kavrama merkezsel konum ölçüleri adı verilmektedir. Merkezsel konum ölçülerinin isimleri ve formüllerinin bir
Kaynak: Merkezsel Konum Ölçüleri
Coğrafi Konum: Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır.
Kaynak: Coğrafi konum
Dawn Arkin, kurgusal konumun avantajlı oldğunu şu sözlerle belirtmiştir:Bir kurgusal konum yaratmanın yazar için pek çok avantajı vardır.
Kaynak: Kurgusal konum
İki Konum Arasındaki Bir Konum: "El Menzile beyne'l-menzileteyn" (المنزلة بين المنزلتين) yani iki konum arasındaki bir konum. Bu esas
Kaynak: Mutezile
Ortalama veya merkezsel konum ölçüleri matematik ana biliminde , özellikle istatistik bilim dalında, bir anakütle veya örneklem veri
Kaynak: Ortalama
Sıfat ya da önad isim lerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim vb.
Kaynak: Sıfat
Castaignos 7 Motta 2 | 11 | 44 Pazzini 45+1 | stadyum Aviva stadyum | konum Dublin | seyirci | hakem Damien Hancock | bg W | stack
Kaynak: FC Internazionale Milano 2011-12 sezonu
istatistik bilim dalında hem betimsel istatistik alanında hem de çıkarımsal istatistik alanında en çok kullanan merkezsel konum ölçüsü 'dür.
Kaynak: Aritmetik ortalama
İzmir Körfezi şekil konum itibariyle 2 kesime sahiptir. 1.' si iç körfez (Sasalı/Karşıyaka sahil şeridiyle Güzelbahçe/Bayraklı arası körfez
Kaynak: İzmir Körfezi
Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntüleri vb.)
Kaynak: Harita mühendisliği
Parçacığın harekete başladığı konum ile, belirli bir zaman sonra bulunduğu konum arasında, son konum yönünde, doğrusal bir vektördür.
Kaynak: Yerdeğiştirme
Başçiftlik İlçesi coğrafi konum olarak Kelkit Çayı bir eşkenar üçgenin tabanı kabul edilirse, Reşadiye-Niksar tabana bitişik köşeleri,
Kaynak: Başçiftlik
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.