Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kurgu ne demek?

 - 9 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

kurgu anlamı İng. setup Osm. montaj Fr. montage
Değişik donanım birimlerinin birleşiminden oluşan bir bilgisayarda, birimler arasındaki, bağlantıların düzenlenmesi Ve bilgisayarın belli bir sorun üzerinde çalışabilmesi için gerekli ayarların yapılması.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

kurgu anlamı İng. set
Kişiyi çevredeki uyaranlar arasından kimilerine karşı daha duyar duruma getiren, geçici ama yeniden ortaya çıkabilen bir yatkınlık durumu.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

kurgu anlamı İng. 1. editing, montage, 2. (ABD) montage, 3. videotape editing, tape editing Osm. 1-2. montaj, 4. televizyon montajı Alm. 1-2. Montage, Filmmontage, Schnitt, Filmschnitt, Schnit
Sinem. 1. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını sapTamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. 2. (ABD'de) Görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için ABD'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). TV. 3. Mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. 4. Sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir).

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

kurgu anlamı İng. montage, editting Osm. montaj Fr. montage
sinema: Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak, asıl filmi ortaya çıkaracak biçimde birleştirip dizme.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

kurgu anlamı İng. fiction Osm. fiksiyon
Olgusal karşılığı olmamakla birlikte usalır bir durumun imgesel tasarımı.

Divanü Lügati't-Türk

kurgu anlamı
zevzek, kararsız, huyu yeğni kişi
kurgu anlamı
kuracak

Güncel Türkçe Sözlük

kurgu anlamı
is. 1. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. 2. Zembereğin kurulmuş olma durumu: Saatin kurgusu bitmiş. 3. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj: Demir fabrikasının kurgusu bitti, işletmeye açıldı. 4. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin: "Bankacılardan birkaçının kurgularıyla Belediye başkanlığına adaylığını koymuştu." -M. Ş. Esendal. 5. ed. Çatı. 6. fel. Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. 7. sin. ve TV Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. 8. sin. ve TV Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser.

Türkçe - İngilizce

kurgu anlamı
isim
1) fiction
2) editing
3) fantasy
4) phantasy
5) winding key
6) clock key
7) watch stem
8) winder

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kurgu anlamı
1. Karşılama, tören, dini tören.

Şabanözü *Polatlı -Ankara

kurgu anlamı
Ölçülüp biçilerek yapılan iş.

Büyükçaylı *Dörtyol -Adana

kurgu eş anlamlısı

anahtar
is. 1. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı: "Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı." -F. R. Atay. 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu. 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak: Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi. 6. mec. Vesile, araç, vasıta: "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır." -P. Safa. 7. sf. mec. Herhangi bir olayda belirleyici olan: Anahtar parti. 8. fiz. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. 9. müz. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.
çatı
is. 1. Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü: "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı." -Ö. Seyfettin. 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. 5. mec. Barınılan, sığınılan yer. 6. mec. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. 7. db. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi. 8. ed. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu: "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız." -H. Taner. 9. mim. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı.
montaj
is. 1. sin. ve TV Kurgu. 2. Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte.
spekülasyon
is. (l ince okunur) tic. 1. Vurgunculuk: "Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi." -E. E. Talu. 2. Saptırma: "Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülasyon esnekliği hissolunuyordu." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. fel. Kurgu.

"kurgu" için örnek kullanımlar

Milas'ın köylerinde çektiğimiz fotoğrafların hiçbiri kurgu değil.
None of the photos I took the villages of Milas is not fiction.
Kaynak: medya73.com
bölümde meydana gelen kurgu hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.
error occurred fiction section caught the eye of the audience.
Kaynak: ankarahaber.com
Bilim kurgu yazarı olan Adams, bu yıl da Google tarafından unutulmadı.
Adams is the author of science fiction, forgotten by Google this year.
Kaynak: stargundem.com
Gözlükler 80'lerin bilim kurgu bilimlerinden kalma gibi görünüyor :D 0.
Glasses seem to be from the 80's sci-fi sciences: D 0
Kaynak: donanimhaber.com
Bilim kurgu yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak oluşturulmasıdır.
Kaynak: Bilim kurgu
Bilim kurgu film i, sıklıkla fütüristik uzay mekikleri , robot lar veya diğer teknolojiler eşliğinde; dünya dışı yaşam formları , yabancı
Kaynak: Bilim kurgu filmi
Askerî bilim kurgu, bilim kurgunun bir alt türüdür. Genellikle uluslararası, gezegenlerarası, veya evrenlerarası silahlı güçlerin
Kaynak: Askerî bilim kurgu
Spekülatif kurgu, edebiyat ta ve bununla bağlantılı olarak resim, film ve sanal olmak üzere görsel sanatlarda bilim kurgu , fantezi , korku
Kaynak: Spekülatif kurgu
Belgesel-kurgu, ( İngilizce :Docufiction ) (Genellikle docudrama ile karıştırılır.) belgesel ve kurgu sinematografik birleşimi için
Kaynak: Belgesel-kurgu
Bilim kurgu genelde gelecek bir zaman diliminde gecen olayları veya bugün olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını temel alan fantezi
Kaynak: Bilim kurgu (yazın)
Hiperuzay, bilim kurgu eserlerinde zaman zaman kullanılan daha hızlı ulaşımı sağlayan bir terimdir. En iyi bilinen örnekleri ise Star
Kaynak: Hiperuzay
Bilim kurgu yapıtlarında sıkça karşılaşılır. Mekanik temelli olanlarına robot ya da cyborg da denir. Android, günümüzde sıklıkla
Kaynak: Android (bilim kurgu)
Bilim kurgu da fantezi edebiyatı tarzının en yakın yan türüdür. Bu tür, genelde gelecek bir zaman diliminde gecen olayları veya bugün
Kaynak: Fantezi edebiyatı
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.