Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kuruntu ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

kuruntu anlamı Alm. Einbildung
Temelsiz sanı. (Ör. İnsanın kendisi ve kendi değeri üzerine olan boş kanısı.)

Güncel Türkçe Sözlük

kuruntu anlamı
is. 1. Yanlış ve yersiz düşünce, evham: "Evlenmek kuruntusu ile satılmaya giden iki mahalle kızı sol tarafta." -A. Gündüz. 2. Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese: "Sözü dinlenmeyen bir siyasi liderin kuruntusu seziliyordu." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim: "Bu davranış yersiz kuruntuların Tam bir panzehridir." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

kuruntu anlamı
isim
1) delusion
2) cobweb
3) imagination
4) specter
5) fancy
6) chimera
7) vapor
8) vision
9) hypochondria
10) unfounded suspicion
11) the dismals
12) fantasy
13) misgiving
14) phantasy
15) shyness
16) hip
17) fears
18) spectre
19) vapour

kuruntu eş anlamlısı

evham
ç. is. (evha:mı) Kuruntu, kuşku, işkil, vehim, vesvese: "Evhama gelince, o dipsiz bir kuyunun ağılı suyudur." -E. Şafak.
işkil
is. Kuruntu.
vehim
is. esk. Kuruntu: "Onlar bu vehimle ellerinden gelse / Rüyalara sansür koyacaklar bir gün." -A. N. Asya.
vesvese
is. Kuruntu: "Etrafı su olduğu için acaba kökünü bırakıp yüzüverir mi, diye içime bir vesvese girer." -B. Felek.

"kuruntu" için örnek kullanımlar

delilik" anlamına gelir (para dışarda; nous akıl, aklını kaçırma) ve terim geçmişte kuruntu, delirme durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır.
Kaynak: Paranoya
şeyler şüpheyle karşılanması gereken, kuruntu ve yapmacık şeylerdir; kinik düşüncede olsa olsa bunların karşıtlarım bir değer ifade eder
Kaynak: Antisthenes
Ted Victoria'nın kendisini terkedeceğini düşünür, Robin ise kuruntu yapmaması gerektiğini söyler. Ted'de Marshall'ın yanına gelir.
Kaynak: Life Among the Gorillas
Vedia'ya duyulan büyük aşkın, sonunda boş bir kuruntu nedeniyle umutsuzluğa dönüşmesi hüzünlu sekilde ifade etmektedir. Özlenen bir
Kaynak: Damga (roman)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.