Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

asalak ne demek?

 - 11 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite Osm. tufeyl Lat.parasitus Alm.Schmarotzer Fr. parasite
Bir canlının içinde veya üzerinde, sürekli ya da geçici olarak besin ve yer sağlama amacıyle yaşayan başka canlı; ekti, yelmeşik, parazit.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite Osm. tufeyli Alm. Schmarotzer, Parasit Fr.parasite
(Yun. para: yanında; sitos: besin) Başka bir organizmanın içinde ve üzerinde, kendisine besin ve barınak temini için kendi yararına fakat o organizmaya zarar vererek yaşayan canlı. Parazit.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı Fr. parasite
Önümlü seslere denir. bakınız» önüm.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite Alm. Parasit Fr. parasite
Önce Roma Palyata komedyasında, sonra da on Altıncı yüzyılın ortasında gelişmeye başlayan İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda ortaya çıkan başkalarının sırtından geçinmeye çalışan açıkgöz tipi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

asalak anlamı Osm. tufeylî Fr. parasite
(biyoloji, botanik, zooloji, coğrafya, tarım)

BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite
Parazit.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak besin ve yer sağlamak amacıyla yaşayan diğer canlı organizma, parazit.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

asalak anlamı İng. parasite Alm. Parasit Fr. parasite
Eski Roma Komedyasında ve Commedia dell'arte türünde görülen başkasının sırtından geçinen açıkgöz tip.

Güncel Türkçe Sözlük

asalak, -ğı anlamı
is. 1. biy. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. 2. sf. mec. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

Türkçe - İngilizce

asalak anlamı
sıfat
1) parasitic
2) parasitical
3) parasital
isim
1) parasite
2) sucker
3) sponge
4) sponger
5) bloodsucker
6) endoparasite
7) free rider
8) freeloader
9) tufthunter
10) hanger-on

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

asalak anlamı
Yorulmıyan hayvan.

İshaklı *Bolvadin -Afyon Karahisar

asalak anlamı
Yüz, surat.

*Zara -Sivas

asalak anlamı
Kasapların iyi ete karıştırdıkları kötü parçalar.

-Sivas

asalak anlamı
Asılmış yüz, öfkeli surat: Asalak asalak né duruñ lén?

Dereçine *Sultandağı Afyon

asalak eş anlamlısı

abacı
is. 1. Aba yapan veya satan kimse. 2. Abadan giyecek yapan veya satan kimse. 3. sf. mec. Asalak. 4. hlk. Bedavacı.
ekti
sf. 1. Her yiyeceği canı çeken. 2. Asalak. 3. Cimri. 4. is. Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk. 5. hlk. Arsız, yüzsüz, görgüsüz. 6. hlk. Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen (kuzu): "Ayol ihtiyarsan ne diye kızın arkasından ekti kuzu gibi dolaşıyorsun?" -M. Ş. Esendal.
otlakçı
sf. argo 1. Asalak: "Bizim rahmetli İlhami de otlakçı idi ama hiç olmazsa bir inceliği vardı, adamı eğlendirirdi." -M. Ş. Esendal. 2. is. Çok sigara içmesine karşın satın almayıp sürekli başkalarından sigara isteyen kimse.
parazit
is. 1. biy. Asalak. 2. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. 3. mec. Herhangi bir işte, olayda sorun çıkaran kimse: "Zaten ilk fırsatta dökülecek parazitlerdir ki bu sözlerimize gücenip kıymetleri koparmışlardır." -A. H. Çelebi.
tufeyli
sf. (tufeyli:) esk. 1. Asalak: "Ben kendimi faydalı bir adam farz ettiğim hâlde, sen kendini niçin işsiz ve tufeyli sayıyorsun?" -K. Tahir. 2. Salaş, virane, yıkık: "Onu tamir ve takviye ettirdiler, etrafını kaplayan tufeyli yapıları yıktırarak ortaya çıkardılar." -Y. K. Beyatlı.

"asalak" için örnek kullanımlar

Tarlada ırgat evde bakıcı , kocanın gözünde asalak olmasa kadınlar.
Field windlass foster home, the husband is not parasitic in the eyes of women.
Kaynak: kadinhaberleri.com
Asalak yaşayanlar işçi ve emekçiler değil kuşkusuz.
Certainly not the workers and laborers who live parasites.
Kaynak: evrensel.net
Anadolu Topraklarının armut ve elma ağaçları üzerinde asalak olarak yetişen Ökseotu bulunmaz bir nimettir.
Pear and apple trees grown on the land of Anatolia parasitic mistletoe is a rare blessing.
Kaynak: takvim.com.tr
Daha çok hayvanların üzerinde asalak olarak yaşayan ve kanla beslenen bu sinek, Afrika Tripanosoma'sının yani uyku hastalığının taşıyıcısı.
More on animals and blood feeding parasites that live in the fly, ie, African Sleeping Sickness Tripanosoma'sının carrier.
Kaynak: haber.mynet.com
Dactylopius coccus, Dactylopiidae ailesinden değişik kaktüs lerde asalak olarak yaşamını sürdüren bir böcek tür ü. Çok eski yıllardan
Kaynak: Dactylopius coccus
Küsküt (Latince Cuscuta), kahkahaçiçeğigiller (Convolvulaceae) familya sından klorofilsiz bir asalak bitki cinsi. Fulya , kekik , yonca
Kaynak: Küsküt
Yaklaşık 90 kadar cinste toplanmış çoğu asalak bitkilerdir. Cinsler : Aeginetia Agalinis Alectra Ancistrostylis Asepalum Aureolaria
Kaynak: Canavar otugiller
Boschniakia, canavar otugiller (Orobanchaceae) familyasından, Kuzey Amerika 'da ve Kuzeydoğu Asya 'da yetişen, 3 türden oluşan asalak
Kaynak: Boschniakia
Kalp kurdu (Dirofilaria immitis); sivrisinek ısırığı ile canlıdan canlıya bulaşan, asalak bir yuvarlak solucan dır. Başlıca köpek lerde
Kaynak: Kalp kurdu
Canavar otu (Orobanche ) Lamiales takımına ait bir familyadır ve asalak bir bitkidir. Tarım alanlarında çıkması durumunda, Ürünlere zarar
Kaynak: Canavar otu
Vipio alpi, Braconidae familya sından asalak arı tür üdür. Vipio alpi, zararlı böcek larvalarını öldüren kanatlı bir böcek türü.
Kaynak: Vipio alpi
Gnathiidae, tespih böcekleri (Isopoda) takımından yalnızca erginaltı dönemde asalak olan bir kabuklu familyasıdır. Antarktika 'dan
Kaynak: Gnathiidae
Ökse otu (Viscum album), Santalaceae familyasından Avrupa , batı ve güney Asya 'ya özgü asalak bir bitki türü. Halk arasında gevele,
Kaynak: Ökse otu
Zar kanatlı böceklerin çoğu diğer böceklerde asalak olduğu için biyolojik mücadelede etkin rol oynarlar. Boy: Küçükten orta boya kadar
Kaynak: Zar kanatlılar
Pas (biyoloji), bazı asalak mantarların çeşitli bitkilerde oluşturduğu portakal sarısı veya kahverengi lekeler. Pas (hastalık), bu
Kaynak: Pas
Ufak sinek benzeri asalak arıların toplandığı Parasitica grubu parafiletiktir ve nispeten daha ilkel zar kanatlılardan oluşur
Kaynak: Apocrita
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.