Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

monohibrid ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

monohibrid anlamı Fr. monohybride
(biyoloji)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

monohibrid anlamı İng. monohybrid Lat.hybrida Alm.Monohybriden Fr. monohybride monos,
(Yun. monos = yalnız, Lât. hybrida=melez): Bir çift alel geni heterozigot olan organizma; sadece bir karakter bakımından farklı ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama, bk dihibrid, polihibrid.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.