Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

monohibrit ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

monohibrit anlamı İng. monohybrid Lat.hybrida: melez Alm. monohybrid Fr. monohybride monos: tek
Bir karakter bakımından farklı olan ana babanın melez dölü; bir alel çifti bakımından heterozigot birey.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

monohibrit anlamı İng. monohybrid
Bir karakter bakımından melez olan bireyler.

"monohibrit" için örnek kullanımlar

Monohibrit çaprazlama, bir tür ün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gamet in çaprazlanmasıdır. "monohibrit
Kaynak: Monohibrit çaprazlama
Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit
Kaynak: Çaprazlama (genetik)

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.