Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ol ne demek?

 - 4 sözlük, 9 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

ol anlamı
o, -dır, -dir, -dur, -dür

Güncel Türkçe Sözlük

ol anlamı
sf. esk. 1. O gösterme sıfatı: "Dedi gördüm ol habibin anasın" -Süleyman Çelebi. 2. zm. O gösterme zamiri.

Kimya Terimleri Sözlüğü

-ol anlamı İng. -ol Alm. -ol Fr. -ol
Bileşiklerde C atomuna bağlı OH grubunu gösteren son ek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ôl anlamı
Oğul, erkek çocuk.

*Güdül Ankara

ol anlamı
Oğul.
ol anlamı
Oğul, arı oğlu

Zonguldak Bartın Karabük

ol anlamı
Oğul, erkek evlat // olu: oğlu, krş. ool, oul

Kırşehir

ol anlamı
Oğul, erkek çocuk.

*Güdül Ankara

ôl anlamı
Oğul.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.