Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

on ne demek?

 - 5 sözlük, 16 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

on anlamı
sayıda on

Güncel Türkçe Sözlük

on anlamı
is. 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı. 2. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. 3. sf. Dokuzdan bir artık.

İngilizce - Türkçe

on anlamı
edat
1) üzerinde
2) ile
3) üstünde
4) yönünde
5) esnasında
6) civarında
7) -e doğru
8) -de
zarf
1) üstünde
2) durmadan
3) sürekli olarak
4) bu yana
5) beri
6) giymiş olarak
sıfat
1) yanık
2) devrede
3) sahnede
4) hazır
5) çalışmakta
6) devam etmekte olan
7) çakırkeyif
8) olmakta olan

Kimya Terimleri Sözlüğü

-on anlamı İng. -one Alm. -one Fr. -one
Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

oñ anlamı
Sağ.

Rumeli göçmenleri, Kadıçiftliği -İstanbul
Karaçay, Başhöyük *Kadınhanı -Konya

oñ anlamı
Çok, bol, verimli.

*Eğridir köyleri, *Sütçüler köyleri -Isparta
-Burdur
Oğuz, Darıveren *Acıpayam -Denizli
-Kütahya
Çiftepınar *Mersin -İçel

on anlamı
Uzun süre ekilmeyip sertleşen bakımsız toprak.

-Konya

on anlamı
Yüz : Bu kumaşın tersi onu birdir.

*Lüleburgaz -Kırklareli

on anlamı
Kazanç : Bu işin hiç onuyokki.

-Niğde

on anlamı
Gelişme, büyüme.

-Niğde

oñ anlamı
Boş.

Dizdaroğlu -Samsun

oñ anlamı
Olgun: Sizin armut çok on.

Karamanlı *Tefenni Burdur

oñ anlamı
Çok, bol

*Eğridir köyleri, *Sütçüler köyleri -Isparta
-Burdur
Oğuz, Darıveren *Acıpayam -Denizli
-Kütahya
Çiftepınar *Mersin -İçel

on anlamı
< ET on: sayıda on. || om (bir) || un
on + anlamı
< ET an +: on + (3. t.ş. zamirinin çekim tabanı). || anmak || oğmak || oymak || unmak|| andan: ondan || oğlara: onlara || oya: ona || onsora: ondan sonra || onnan: ondan
on anlamı
On// ayun ondordi: dolunay

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.