Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

onay ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

onay anlamı
icâzet, tasdîk.

Güncel Türkçe Sözlük

onay anlamı
is. Uygun bulma, tasdik, icazet, izin: "Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi." -İ. O. Anar.

Kişi Adları Sözlüğü

Onay anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
Uygun bulma, onaylama.Cinsiyet: Erkek
Uygun bulma, onaylama.

Türkçe - İngilizce

onay anlamı
isim
1) confirmation
2) approval
3) ratification
4) acknowledgment
5) endorsement
6) certification
7) assent
8) affirmation
9) sanction
10) OK
11) okay
12) backing
13) indorsement
14) approbation
15) legitimation
16) visa
17) vise
18) acknowledgement

onay eş anlamlısı

icazet
is. (ica:zet) esk. 1. İzin. 2. Onay, onaylama. 3. Diploma.
izin
is. 1. Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet: "Viyana'dan döneli bir ay olmuştu ve izni üç hafta sonra bitiyordu." -H. E. Adıvar. 2. Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil: Yıllık iznini kullanıyor.
tasdik
is. (tasdi:ki) 1. Doğrulama. 2. Onay, onaylama.

"onay" için örnek kullanımlar

Her iki kuruluşun da onay verdiği projeler desteklenmeye hak kazanacak.
The approval of both the projects of the organization will be eligible for support.
Kaynak: haber7.com
SPK, 18 emeklilik yatırım fonu na ait payların ihracına onay verdi.
CMB, 18 belonging to the pension fund has approved the issuance of shares.
Kaynak: finans.milliyet.com.tr
SPK'dan onay alan Beşiktaş, Avrupa yolundaki korku tünelinden de çıktı.
CMB check the Besiktas, appeared in Europe towards the tunnel of fear.
Kaynak: sabah.com.tr
Üç kişiden oluşan bilirkişi, raporunda projeye onay vermedi.
Three-person expert, the report did not check the project.
Kaynak: haberedikkat.com
Çarpı işareti, olumsuzluk veya onay bildirmek için kullanılan bir işarettir. Olumsuz olarak "buna katılmıyorum" veya "hayır, bu bilgi
Kaynak: Çarpı işareti

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.