Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tasdîk ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

tasdîk anlamı
onay. ~ etmek: onaylamak.

Güncel Türkçe Sözlük

tasdik anlamı
is. (tasdi:ki) 1. Doğrulama. 2. Onay, onaylama.

Türkçe - İngilizce

tasdik anlamı
isim
1) ratification
2) attestation
3) confirmation
4) validation
5) okay
6) OK

tasdîk eş anlamlısı

doğrulama
is. 1. Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon. 2. fel. Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü.
onay
is. Uygun bulma, tasdik, icazet, izin: "Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi." -İ. O. Anar.
onaylama
is. Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konfirmasyon, sertifikasyon.

"tasdîk" için örnek kullanımlar

Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri Arapça kökenli alıntı sözler: tasdîk | tasdik | onay | tashîh | tashih
Kaynak: Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.