Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

onaylama ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

onaylama anlamı
bakınız» alındı

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

onaylama anlamı İng. approval Osm. tasvip
Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yargıyı olumlaması ya da ilgili görüşe katılması.

Güncel Türkçe Sözlük

onaylama anlamı
is. Onaylamak işi, tasdik, tasdikleme, konfirmasyon, sertifikasyon.

Türkçe - İngilizce

onaylama anlamı
isim
1) confirmation
2) validation
3) ratification
4) approval
5) certification
6) recognition
7) acceptance
8) attestation
9) carriage
10) subscription
11) corroboration
12) appro
13) legitimation

onaylama eş anlamlısı

konfirmasyon
is. Doğrulama, geçerleme, onaylama.
sertifikasyon
is. Onaylama.
tasdik
is. (tasdi:ki) 1. Doğrulama. 2. Onay, onaylama.

"onaylama" için örnek kullanımlar

Rekor konusunda FIFA herhangi bir onaylama veya açıklama yapmadı.
FIFA to record any confirmation or explanation.
Kaynak: pressturk.com
Şimdilik Samsung tarafından resmi bir açıklama veya onaylama mevcut değil ancak bahar aylarına çok az zamanın kaldığı bu günlerde Galaxy S4'ün daha fazla gecikeceğini sanmıyorum.
By Samsung in an official statement or confirmation is not available for now, but the spring months where very little time these days, I do not think the Galaxy will be delayed more than S4.
Kaynak: tamindir.com
doğru şekilde tutulamaması, yaptırılması gereken onaylama ve imzalama işlemlerinin geregi gibi yaptırılmaması neticesinde yaptırılan tarh tır.
Kaynak: İkmalen tarh
Bununla ilgili ve daha genel bir etki ise kişisel onaylama dır Kişisel onaylama, birbiriyle alakası olmayan ya da tamamıyla rastsal olan
Kaynak: Forer etkisi
davranış ları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli sünnet, hadis ), fiil (eylem) ve takrirlerine (susarak onaylama) verilen ad .
Kaynak: Sünnet (din)
Macaristan kralı I. Ulászló bu antlaşmayı onaylama taraftarıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp
Kaynak: Edirne-Segedin Antlaşması
Âmin (İbranice : אָמֵן, Yunanca : ἀμήν; Arapça : آمين‎); Yahudi ler, Hıristiyan lar ve Müslüman lar tarafından anlaşma, onaylama veya istek
Kaynak: Âmin
Kişi onaylama: Kişinin önceden kayıtlı kişi olup olmadığını, kayıtlı ise bu kaydın güncellenmesini sağlamak. Yüz Tanıma Sisteminin Ana
Kaynak: Yüz Tanıma
Yürütme yetkisi ve yasama inisiyatifi krala, yasaları ve bütçeyi onaylama yetkisi ise danışma meclisi niteliği ağır basan parlamentoya
Kaynak: XVIII. Louis
DCCP'de, göndericinin bu onaylama işlemini gerçekleştirebilmesi için kullanılan yöntem, alıcının gönderdiği onay bilgisinde paket sıra
Kaynak: Datagram Congestion Control Protocol
Meclisin yasa oluşturma, Bakanlar Kurulu'nu ve Bakanları sorgulama ve denetleme, bütçe ile ilgili yasa tasarılarını tartışma ve onaylama,
Kaynak: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet yapısı
Luftwaffe onaylama kuralları: Luftwaffe'de hava zaferinin onaylanması için çok ayrıntlı kanıtlama süreci mevcuttur. Tanık olmadan, bir
Kaynak: II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ace Pilotları
Sidney Hook | yıl 1991 | başlık Evrimsel Sosyalizm, Bir Eleştiri bir onaylama | bölüm Giriş | yayımcı Kavram yayınları | yer | id
Kaynak: Sosyalist revizyonizm
Laiklik siyaset te bir onaylama ya da dini konuların temelinin olmaması gerektiğine inanır ve bu fikirlerin (veya ideoliji lerin) dinin
Kaynak: Sekülerite
yapmış ve wikt:kongre | Kongre Yönetmeliğini tasdik (onaylama) ve gündemini tespit ederek (belirleyerek) faaliyete (çalışmaya) başlamıştır.
Kaynak: 1948 Türkiye İktisat Kongresi
2 Ekim 1997'de resmen imzalandıktan sonra, katılmcı ülkelere bu antlaşmanın onaylama süreci için eşit uzunluklarda süre tanındı.
Kaynak: Amsterdam Antlaşması
10 Kasım 2009 tarihinde Çek Bakanlar, Jose Barroso kapsamında Avrupa Komisyonu'nun bir sonraki dönemi için Füle'nin adaylığını onaylama
Kaynak: Štefan Füle
Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün,risk derecesine bağlı olarak,
Kaynak: CE işareti
Lutheranlık : Bunun ötesinde çok az onaylama vardır. Birçok Lutheran mezhep bir tek papazın aksine tüm mezhebin aforoz için uygun adımlar
Kaynak: Aforoz
Frenler ve Dengeler sistemi : Anlaşmaları onaylama gücü. Başkan bazen yasaları veto edebilir. Meclis tarafından azledilmeyi de göze alarak
Kaynak: Kuvvetler ayrılığı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.