Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

atrofi ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı Lat.atrophie
(Anatomi) Organların beslenme bozukluğu veya işlev eksikliği nedeniyle küçülmesi.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı İng. atrophy Alm. Atrophie Fr. atrophie
(Yun. a: ...sız; trophe: beslenme) Yapı ve görev bakımından zayıflama ya da küçülme.

BSTS / Cerrahi Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı İng. atrophy
Normal gelişimini yapmış olan doku ve organların zaman içinde küçülmesi.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı İng. atrophy
Azalmış hücresel çoğalma, iskemi, beslenme bozukluğu, azalmış işlev veya hormonal değişiklik gibi nedenlerle doku veya organların yıpranması ve yok olması.

BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı İng. atrophy
1. Fizyolojik veya patolojik nedenlerle, gelişimini Tamamlamış hücrelerin hacimce küçülmesi veya sayılarının azalması sonucu, organ ve dokuların boyutlarının küçülmesi veya dumura uğraması. 2. Görev bakımından zayıflama.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

atrofi anlamı Lat.atrophy
Normal gelişmiş organ ve dokuların; beslenme bozuklukları, iltihaplanma veya çalışamaması sonucu erimesi, küçülmesi durumu.

Türkçe - İngilizce

atrofi anlamı
isim
1) atrophy

"atrofi" için örnek kullanımlar

Clawhand veya pençe el, parmak kas larındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ile belirgin durumdur. Metakarpofalangeal eklem
Kaynak: Clawhand
Wolfram sendromu; juvenil başlangıçlı diabetes mellitus ve optik atrofi kombinasyonunda tanı alan bilinen bir hastalıktır. Diabetes
Kaynak: Wolfram sendromu
da etkileyen amiloid plak ve nörofibril er yumaklarla karakterize inflamatuvar cevabın birlikteliğinde nöron kaybı ve atrofi sini içerir.
Kaynak: Alzheimer hastalığı
Ağrı yüzünden hareketin azalması bölgesel kasların zayıflamasına (atrofi ye) ve ligament lerin daha gevşekleşmesine sebep olabilir OA,
Kaynak: Osteoartrit
Distal kaslarda ılımlı atrofi ve kuvvetsizlik ortaya çıkabilir. İnsanların dışında keçi,köpek ve kedilerde de görülebilir. BELİRTİLER
Kaynak: Thomsen hastalığı
Semptom ve bulgular: Optik atrofi Erken başlangıçlı, ilerleyici eklem kontraktürleri, Hepatosplenomegali. Göbek fıtığı. Büyüme geriliği
Kaynak: Hunter sendromu
Erişkin kabakulak enfeksiyonu testiküler atrofi, hipogonadizm ve jinekomastiye yol açabilir.- Leptomonas enfeksiyonu doğrudan jinekomasti
Kaynak: Jinekomasti
ÜMNL, elektromiyografi potasiyelleri, fasikülasyon , felç , zafiyet ve çizgili kas ın nörojenik atrofi si gibi anomalikleri ifade eder.
Kaynak: Alt motor nöron
Görülen diğer oküler bulgular, konjonktival anevrizmalar, katarakt, papilla ödemi, makula ödemi, optik atrofi ve retinal vasküler
Kaynak: Fabry hastalığı
Ayrıca gözlerdeki yağ bezlerinin atrofi olması nedeniyle gözleri tam açılamaz. Alzheimer hastalığı nda önemli rol oynayan APP proteinin
Kaynak: Sterol O-asiltransferaz
Bağırsak villuslarında atrofi ve fibrinli eksudat görülür. İlerleyen olgularda bu lezyonlar nekrotik-difteroid bir hâl alır.
Kaynak: Salmonelloz
Ayrıca, uzun süre kortizola maruz kalmak hipokampus hücrelerinin körelmesine (atrofi) yol açar. Bu körelme öğrenme zorluklarına neden olur
Kaynak: Kortizol
Yapısal düzensizlikler : Spinal ve bulbar müsküler atrofi. X-linked kombine immun eksikliği. X-linked agammaglobulinemi. X-linked sideroblastik
Kaynak: X Kromozomu
Hastalıklar: distal spinal müsküler atrofi, tip V. Ehlers-Danlos sendromu. Ehlers-Danlos sendromu, arthrokalasia tip. Ehlers-Danlos sendromu,
Kaynak: Kromozom 7 (insan)
Hastalıklar: Spinal müsküler atrofi. Treacher Collins sendromu. Usher sendromu. Usher sendromu tip II. Düzensizlikleri: Bu kromozom düzensizliklerinin
Kaynak: Kromozom 5 (insan)
Bariton sesli insanlarda hemofili görülme olasılığı düşük olmakla beraber, larinx bölgesi kaslarında sigara içilmesine bağlı olarak atrofi
Kaynak: Hemofili

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.