Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

atriyum ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

atriyum anlamı İng. atrium Lat.atrium: oda Alm. Vorhalle Fr. atrium
1. Tunikatlarda ve sefalokordatlarda bulunan iki ana boşluktan yutağı çeviren boşluk. 1. Basit süngerlerde vücut iç boşluğunun (spongosöl) diğer adı. S. Böceklerde sağmalardan meydana gelen ve trakeaya uzanan genişlemiş timpanal boşluk. 4. Yüreğin ön iki odası. Kulakçık

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

atriyum anlamı Lat.atrium Alm. Atrium, Aula Vorhof Fr. atrium Aula
(Mimarlık) Eski Roma evlerinde etrafı odalarla çevrili, üstü açık, ortasında havuz bulunan avlu, içavlu, a. bakınız» avlu, içavlu.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

atriyum anlamı Osm. üzeyn-i kalb Fr. atrium
(biyoloji)

BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

atriyum anlamı İng. atrium
Trematod ve sestodlarda genital organların kanallarının açıldığı çukur bölüm.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

atriyum anlamı
bakınız» kulakçık

"atriyum" için örnek kullanımlar

Mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılır. Türk mimarîsinde avlular genelde üstü açık şekilde bırakılır. Eve giriş kapısı avluya açılır.
Kaynak: Avlu
Sistol (SIS) herhangi bir kalp kasının (atriyum ya da ventrikül) kasılma evresine verilen ad. Atriyum sistolünde kan ventrikül lere
Kaynak: Sistol
Diyastol (DIA) herhangi bir kalp kasının (atriyum ya da ventrikül ) gevşeme evresine verilen addır. Diyastol esnasında ikinci kalp sesi
Kaynak: Diyastol
Aynı zamanda lokal ileri evre akciğer kanseri (vertebra, aorta, vena kava superior, atriyum invazyou) olgularını multi-disipliner
Kaynak: Bedrettin Yıldızeli
Birçok şant sıvıyı periton al boşluğa (peritonal boşluk şantı) çeker fakat sağ atriyum (atriyal boşluk şantı), plevral boşluk (plevral
Kaynak: Hidrosefali
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.