Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

atrocity ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

atrocity anlamı
isim
1) vahşet
2) gaddarlık
3) canavarlık
4) acımasızlık
5) gaf
6) pot

"atrocity" için örnek kullanımlar

Editorial: Executive order is best route to halt fishing atrocity.
Editörden: Başkanlık emri balıkçı vahşet durdurmak için en iyi yoldur.
Kaynak: gloucestertimes.com
This atrocity truly begs the question: Is nothing sacred anymore?
Bu vahşet gerçekten soruyu akla getiriyor: kutsal bir şey artık var mı?
Kaynak: heraldnews.com
No one should have to go through life experiencing an atrocity like September 11.
Hiç kimse 11 Eylül gibi bir vahşet yaşanıyor ömrü boyunca gitmek zorunda olmalıdır.
Kaynak: clnsradio.com
The term atrocity story (also referred to as atrocity tale) as defined by the American sociologists David G. Bromley and Anson D. Shupe
Kaynak: Atrocity story
The Kindu massacre (or Kindu atrocity) took place on 11 or 12 November 1961 in Kindu, in the ex-Belgian Congo , where thirteen Italian
Kaynak: Kindu atrocity

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.