Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

plajioklas ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

plajioklas anlamı
bakınız» feldspatlar.

"plajioklas" için örnek kullanımlar

Esas mineralleri feldspat ın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvars tır. Ayrıca mika , hornblend , piroksen ve ikinci
Kaynak: Granit
Mineral bileşimleri proksen ve plajioklas lardan oluşmaktadır. Hiçbir zaman kuvars ve K-feldspatları içermezler. Siyenitler ; kabaca “
Kaynak: Mermer

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.