Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

serpmek ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

serpmek anlamı
bakınız» dağıtmak

Güncel Türkçe Sözlük

serpmek, -er anlamı
(-i) 1. Bir şeyi dağılacak biçimde dökmek, saçmak. 2. Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek: "Buzlarını atıp karabiberlerini serptikten sonra kadehleri iyice karıştırdım." -N. Cumalı. 3. (nsz) Yağmur veya kar azar azar, ince ince yağmak, serpiştirmek: Yağmur serpiyor. Kar serpiyor. 4. mec. Vermek, saçmak.

Tarama Sözlüğü

serpmek anlamı
1. Bir taraf sıyırmak. 2. Sıvazlamak.

Türkçe - İngilizce

serpmek anlamı
fiil
1) dabble
2) sprinkle
3) splatter
4) intersperse
5) perfuse
6) dust
7) splash
8) scatter
9) besprinkle
10) asperse
11) strew
12) spray
13) spill
isim
1) pulverization

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

serpmek anlamı
Geçmek, bulaşmak.

*Bor Niğde

serpmek eş anlamlısı

saçmak
(-i) 1. Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek: "Oraya birikmiş sulara basarak çamurları etrafa saçtı." -M. Ş. Esendal. 2. Işık ve ısı yaymak: "Büyümüş gözler örste dövülen kızgın demir gibi kıvılcımlar saçtı." -R. N. Güntekin. 3. mec. Belli bir görüşü, düşünceyi yaymak.
serpiştirmek
(-i, -e) 1. Yağmur veya kar azar azar, ince ince yağmak, serpmek: "Serpiştiriyordu kar soğuk gece yarısı." -B. Necatigil. 2. Gelişigüzel serpmek.
vermek
(-i, -e) 1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek: "Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm." -Ö. Seyfettin. 2. Bırakmak veya bağışlamak: "Hırsımdan bazılarına bedava verdim, alın götürün, diye bağırdım." -H. C. Yalçın. 3. Ondan bilmek, atfetmek: "Bilgin'in bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi..." -F. R. Atay. 4. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek: "Geçenlerde bir derginin, ‘Eski ünlüler ne yapıyor?' adlı bir röportajına verdiği cevapları okudum." -H. Taner. 5. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek: "Arabanın burnunu, en tenha kahvelerden birinin önünde, rıhtıma verdiler." -A. İlhan. 6. Herhangi bir duruma yol açmak: "Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim." -Y. K. Karaosmanoğlu. 7. Eğlenceli toplantı düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak: Yemek vermek. Balo vermek. 8. Topluluk önünde sanatını göstermek, icra etmek: Konser vermek. Resital vermek. 9. Topluluk önünde bilimsel konudaki bildirisini sunmak: Konferans vermek. 10. Satmak: Ucuz pahalı deme de ver gitsin; ver de kurtul. 11. Kızı, kadını biriyle evlendirmek: "Uzun Osman, Zeynep'le Süleyman'a, ikisini birbirine vereceğini söylediği zaman şaşmadılar." -H. E. Adıvar. 12. (-i) Ödemek: "Haydi ... arabaya atlayın... Köşkten parayı verirler." -P. Safa. 13. Yaymak: Ses vermek. Korku vermek. Işık vermek. 14. Bitki ve ağaç, ürün üretmek: "Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı." -R. E. Ünaydın. 15. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak: "Kendisi de muhakkak artistlerden, güzel eser veren, güzel konuşan, hayalleri işlek adamlardan hoşlanıyor." -R. H. Karay. 16. Hepsini herhangi bir duruma sokmak: Ateşe vermek. Ortalığı heyecana vermek. 17. Sahip olmasını sağlamak. 18. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek: Hareket vermek. Biçim vermek. 19. Tespit etmek: Randevu vermek. Ad vermek. 20. Kazandırmak, katmak: Tat, çeşni vermek. 21. Ayırmak, harcamak: Emek vermek. Zaman vermek. 22. Dayamak: Duvara sırtını verip çömeldi. 23. (yar) Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur: alıvermek, dizivermek, yapıvermek, görüvermek.

"serpmek" için örnek kullanımlar

kullanılmıştır. Etimoloji k olarak, Hyde ve Williams "palinoloji"yi, Yunanca "paluno" (serpmek) ve "pale" (toz) kelimelerinden türetmiştir.
Kaynak: Palinoloji
pusuda duran kişi Seyrimek:Gözün titremesi Su çilemek: Su serpmek Sümdüklenmek: Görgüsüzlük etmek Temree : Mantar hastalığına benzer bir
Kaynak: Yukarıkocayatak, Serik
Tandır yanan damlara su serpmek suretiyle undan nakışlar at resimleri, insan resimleri, çiçek ve ağaç resimleri çizilir. Herkes bayram
Kaynak: Boğatepe, Kars
Zamanı geldiğinde oradan indirilerek ihtiyaç olan kadarı su serpmek suretiyle yumuşatılır ve yemeye hazır hale getirilirdi. Ülkemizin bir
Kaynak: Çoğullu, Gerede

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.