Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

soluk ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

soluk anlamı Fr. esprit
Yunancada bazan kelime başındaki açınıkların özel bir söylenişle çıkarılmalarını sağlıyan boğaz sesliği, ki YUMUŞAK ( doux ) ve SERT ( dure, rude ) diye ayrılır. Sert soluğa TIKIZ ÜFLEM ( Souffle dense ) da denir.

Güncel Türkçe Sözlük

soluk, -ğu anlamı
(I) is. 1. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes: "Kalp gitgide hafiflemekteydi ve soluklarda hafif bir hışıltı başlamıştı." -R. N. Güntekin. 2. Ciğerlere hava alıp verme. 3. mec. Tarz: Gençler dergimize yeni bir soluk getirdiler.
soluk anlamı
(II) sf. 1. Rengi atmış olan, solmuş, uçuk: "Dudağının soluk rengini bile fark ettirecek kadar rengi bir tuhaf kırmızıydı." -S. F. Abasıyanık. 2. Parlaklığını, gücünü yitirmiş (ışık): "Bahçeye, kafeslerden elenen soluk bir ışık vurmuş." -Y. Z. Ortaç. 3. Rengi atmış olan: Soluk kumaş.

Türkçe - İngilizce

soluk anlamı
sıfat
1) pale
2) faded
3) faint
4) dull
5) pallid
6) colorless
7) sallow
8) pasty
9) cadaverous
10) sick
11) sickly
12) wan
13) ashy
14) washy
15) watery
16) colourless
isim
1) breath
2) breathing
3) exhalation

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

soluk anlamı
Sigara kâğıdı.

*Safranbolu -Zonguldak

sôluk anlamı
Ekşilice de denilen bir çeşit bitkinin ak, tatlımsı etli kökleri.

Çatoz, Magosa, Kıbrıs

soluk eş anlamlısı

nefes
is. 1. Soluk. 2. Şifa amacıyla hastaya okunan dua. 3. Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu." -H. Taner. 4. mec. Canlılık, hayat belirtisi: "Bir insan daha var çok şükür evde / Nefes var / Ayak sesi var / Çok şükür, çok şükür." -O. V. Kanık. 5. ed. Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir.
tarz
is. 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..." -R. H. Karay. 2. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi: "Artık bu tarzda hayat hakları aramanın mevsimi geçtiğini sanıyorum." -N. F. Kısakürek. 3. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept: Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel. 4. Biçim, yol.
uçuk
(I) sf. 1. Uçmuş, soluk: "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur." -R. H. Karay. 2. Açık (renk): "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık..." -P. Safa. 3. Hafif, belirsiz: "Ruhsar Hanım uçuk bir gülümsemeyle kapıya süzüldü gitti, birkaç saat içinde birkaç yıl daha yaşlanıvermiş kadıncağız." -A. İlhan. 4. Deli dolu.
uçuk
(II) is. tıp Ateşli hastalıklar, ruhsal bunalımlar veya korku sonucu genellikle dudakta beliren kabarcık.

"soluk" için örnek kullanımlar

Kandazoğlu da Ankara amatör sporuna yeni soluk getireceklerini belirtti.
Kandazoğlu bring a new breath to the Ankara amateur sport, he said.
Kaynak: haberler.com
Böyle Bitmesin son bölümünde Nisa; soluk kesen bir takiple başlar güne.
Nisa last section of this Bitmesin, start your day at follow-up of breathtaking.
Kaynak: haberciniz.biz
Ne var ki G.Saray, zorlu maçı geçerek rahat bir soluk aldı.
However, Galatasaray, was a great relief through a tough match.
Kaynak: takvim.com.tr
Sony'nin bu hamlesi oldukça akıllıca ve konsol dünyasına yeni bir soluk getirecek.
This move by Sony is very wise and will breathe new life into the world of console.
Kaynak: shiftdelete.net
Nefes almak ya da soluk almak havanın akciğerler e alınıp verilme işlemidir. Aerobik organizmalar enerji açığa çıkarabilmek için solunum
Kaynak: Nefes almak
Solunum sisteminde burun ve ağız yardımıyla dışarıdan alınan havanın içindeki oksijen sırayla yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçtikten
Kaynak: Solunum sistemi
Karina anatomi de, soluk borusu ndaki, soluk borusunun sağ ve sol akciğer lere girmeden önceki ilk iki bronş u arasında yer alan kıkırdaksı
Kaynak: Karina (anatomi)
Bronş, soluk borusu nun (trachea) ikiye ayrılması ile başlayıp akciğer lere kadar giden kısımlarından birine verilen ad. Sağ ve sol
Kaynak: Bronş
Hidrojen peroksit (H 2 O 2 veya OH 2) soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Diğer adı PERHİDROL dur.
Kaynak: Hidrojen peroksit
Gırtlak (larinks veya larenks), boynun ön soluk borusunun üst kısmında yer alan bir solunum ve ses organı. Boynun ön tarafında; yetişkin
Kaynak: Gırtlak
Alamecek (Rhodopechys sanguinea), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından Türkiye 'de bulunan soluk renkli bir kuş tür ü.
Kaynak: Alamecek
Doğuş Yayın Holding bünyesinde yayın hayatına yeni bir soluk kazandıran, yayınladığı kitaplar ile farklı alanlara ilgi duyan okuyuculara
Kaynak: NTV Yayınları
Praseodim (Kısaltması/sembol Pr), atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element . Atomik yığın: 140.90765
Kaynak: Praseodim
Bronkoskopi, bükülmez bir tüp aracılığıyla doğrudan doğruya soluk borusunu ve büyük bronşları muayene etmeye yarayan tekniğin adıdır.
Kaynak: Bronkoskopi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.