Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

uymazlık ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

uymazlık anlamı İng. anomaly Alm. Regelwidrigkeit Fr. anomalie Jap. izyôi tokui
Bilinen kural ya da kuramlara uymayan sonuç, gözlem vb.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

uymazlık anlamı İng. disagreed, disregard Osm.ademî riayet Fr. désaccordance, non-observation
Sözleşme, anlaşma, bağıtlara uymama.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

uymazlık anlamı Osm. adem-i mutabakat
Kullanılan sözcük ve deyimlerin konuya uymaması.

Güncel Türkçe Sözlük

uymazlık, -ğı anlamı
is. Aykırılık, başkalık, mugayeret.

uymazlık eş anlamlısı

aykırılık
is. Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız." -S. İleri.
başkalık
is. Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik: "Seninle aramda öyle bir başkalık var ki bu başkalık ateşle suyun arasında yok." -N. F. Kısakürek.
mugayeret
is. (muga:yeret) esk. Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.